СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ

Структурні підрозділи

Вчена рада університету

Навчально-методичний відділ

Відділ кадрів

Відділ ліцензування та акредитації

Відділ аспірантури і докторантури

Юридичний відділ

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Планово-фінансовий відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Відділ молодіжної політики та соціальної роботи

Відділ публічних закупівель

Аналітично-організаційний відділ

Відділ міжнародних зв'язків

Військово-мобілізаційний підрозділ

Інформаційно-обчислювальний центр

Центр внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених

Канцелярія

Бібліотека

Музейно-просвітницький центр

Мистецький центр

Центр «Освітній хаб "NotBox"»

Медіацентр

Приймальна комісія

Спеціалізована вчена рада Д 05.053.01

Архів

Запобігання та виявлення корупції