КЕРІВНИЦТВО УНІВЕРСИТЕТУ

Лазаренко Наталія Іванівна народилася 11 травня 1962 року у м. Вінниця.

Навчалася у ЗОШ № 11. У 1983 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського з дипломом з відзнакою. У 1983-1985 рр. працювала вчителем початкових класів у ЗОШ № 22 м. Вінниці.

З 1985 р. працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. За час роботи в університеті виконувала обов‘язки заступника декана з виховної роботи, заступника декана з навчальної роботи, з 2004 року - декан факультету.

У 1993 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика викладання (українська мова). У 1999 році присвоєно вчене звання доцента.

Починаючи з 2007 року працює на посаді декана-директора інституту педагогіки, психології і мистецтв. У вересні 2015 року обрана ректором Вінницького державного педагогічного університет імені Михайла Коцюбинського.

• Огляд документації та кореспонденції – з 9.00 год. до 11.00 год.

• Науково-педагогічна робота - з 14.00 год. до 17.30 год.

• Прийом відвідувачів з особистих питань щовівторка - з 14.00 год. до 17.00 год.

Блажко Олег Анатолійович народився 16 липня 1978 року в с. Суворовське Тульчинського району Вінницької області.

У 2002 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, отримав вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія» та здобув кваліфікацію вчителя хімії та біології.

З 2003 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на посадах асистента (за сумісництвом), старшого викладача, доцента, завідувача кафедри хімії та методики навчання хімії, професора кафедри хімії та методики навчання хімії, декана природничо-географічного факультету.

З березня 2024 року – перший проректор з науково-педагогічної роботи.

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія) на тему «Організація пізнавальної діяльності учнів основної школи з початковим рівнем досягнень у навчанні хімії».

У 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія) на тему «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри хімії, а у 2023 р. присвоєно вчене звання професора кафедри хімії та методики навчання хімії.

Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороджений знаком «Відмінник освіти» (2022).

• Прийом керівників усіх підрозділів щоденно – з 12.00 год. до 13.00 год.

• Прийом викладачів і співробітників вівторок, четвер – з 14.00 год. до 15.00 год.

• Прийом студентів та інших відвідувачів вівторок, четвер - з 15.00 год. до 16.00 год.

Коломієць Алла Миколаївна народилась 24 березня 1964 року.

Закінчила в 1985 році з відзнакою фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту за спеціальністю „вчитель математики і фізики”.

Упродовж майже 10 років працювала вчителем математики, фізики та інформатики в школах №13 та №32 м. Вінниця у класах з поглибленим вивченням математики і фізики.

З 1992 року працює викладачем математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 1997 році захистила дисертацію „Взаємодія дислокацій з точковими та більш потужними локальними дефектами і її вплив на рух дислокацій в кристалах кремнію” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а в 2008 р – дисертацію „Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутніх учителів початкових класів” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук в Інституті педагогічної освіти та освіти дорослих (м. Київ).

З 2004 року є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради ВДПУ із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Під керівництвом А. М. Коломієць захистились 12 кандидатів педагогічних наук.

З 2011 р. по 2016 р. – завідувач кафедри математики та методики навчання математики (математики та інформатики) ВДПУ.

Автор понад 180 публікацій з проблем природничо-математичної освіти, професійної підготовки вчителя, інформатизації навчання, інформаційної культури особистості.

Нагороджена знаком „Відмінник освіти” (2004), медаллю К. Д. Ушинського (2012).

• Прийом керівників усіх підрозділів середа – з 11.00 год. до 13.00 год.

• Прийом викладачів і співробітників вівторок, четвер – з 14.30 год. до 16.00 год.

• Прийом студентів та інших відвідувачів вівторок, четвер – з 16.00 год. до 17.00 год.

Бровчак Людмила Сидорівна народилась 18 березня 1962 року.

У 1981 році закінчила Вінницьке музичне училище за класом фортепіано, а в 2000 році – з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.

З 1983 року по серпень 2003 року пройшла професійний шлях від керівника гуртка до заступника директора в загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів №20 та №9 м. Вінниці.

З вересня 2003 року – начальник відділу виховної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Переможець обласного конкурсу «Виховник року 2000».

З 2016 року працювала на посаді завідувача кафедри мистецьких дисциплін, дошкільної та початкової освіти.

З жовтня 2017 року – проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань.

Кандидат педагогічних наук, доцент. Основні результати дослідження відображені в 68 публікаціях.

• Прийом керівників усіх підрозділів середа – з 11.00 год. до 13.00 год.

• Прийом викладачів і співробітників вівторок, четвер – з 14.30 год. до 16.00 год.

• Прийом студентів та інших відвідувачів вівторок, четвер – з 16.00 год. до 17.00 год.

Загородній Сергій Петрович народився 18 січня 1969 року в м.Миронівка Київської області.

З 1987 по 1992 роки навчався у Богуславському педагогічному училищі та проходив дійсну військову службу.

З 1992 по 1997 рік студент природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного інституту імені Миколи Островського. Працював учителем біології приватної школи "АІСТ".

З 1998 року на адміністративних та керівних посадах: заступник директора школи №30 ім. Тараса Шевченка (1998-2003), директор середньої загальноосвітньої школи №12 м.Вінниці (2003-2013), директор комунального закладу "ЗШ І-ІІІ ступенів №4 ім. Д.І.Менделєєва ВМР" (2013-2020).

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Розвиток у керівників загальноосвітніх навчальних закладів інноваційної компетентності у системі післядипломної освіти".

З 2018 року викладач кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

З 2020 року проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних питань.

o Прийом керівників усіх підрозділів середа - з 11.00 год. до 13.00 год.

o Прийом викладачів і співробітників вівторок, четвер - з 14.30 год. до 16.00 год.

o Прийом студентів та інших відвідувачів понеділок, середа - з 16.00 год. до 17.00 год.