Науково-методична рада (далі – НМР) є колегіальним дорадчо-консультативним органом, який здійснює керівництво науково-методичною, навчально-методичною діяльністю університету і контроль за навчально-методичним забезпеченням навчально-виховного процесу та його кваліфіковану експертизу.

НМР є позаштатним органом. Члени НМР працюють на громадських засадах.

У своїй діяльності НМР керується нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, наказами і розпорядженнями ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, рішеннями ректорату і Вченої ради університету, що стосуються сфери її діяльності.


Метою діяльності НМР є організація, координація і контроль науково-методичної та навчально-методичної роботи, спрямовані на підвищення якості навчального процесу в університеті.


Керівництво ради:

Голова Науково-методичної ради (НМР)- Коломієць Алла Миколаївна, проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор.

  Голова Науково-методичної ради:
 • здійснює керівництво роботою НМР університету з усіх питань, що входять до компетенції цього органа;
 • головує на засіданнях НМР;
 • організовує аналіз одержаних матеріалів;
 • контролює виконання рішень і рекомендацій;
 • представляє НМР на засіданнях вченої ради університету.

Заступник голови Науково-методичної ради - Акімова Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки.

  Заступник голови Науково-методичної ради:
 • контролює своєчасність розгляду питань на засіданнях експертної комісії;
 • спільно з головою добирає або розробляє методики оцінювання та відповідний інструментарій;
 • забезпечує взаємодію НМК з різними структурними підрозділами університету;
 • на час відсутності голови виконує його обов’язки на засіданнях НМР та в поточній роботі.

Вчений секретар Науково-методичної ради - Козачишина Оксана Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент.

  Вчений секретар Науково-методичної ради:
 • здійснює організаційне забезпечення діяльності НМР та координацію роботи членів ради;
 • веде документацію НМР;
 • здійснює прийом проектів на діагностику й експертизу;
 • готує матеріали для засідання НМР;
 • надає консультації щодо оформлення пакета документів для експертизи.

Склад науково-методичної ради:

 • Коломієць Алла Миколаївна (проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор, голова ради; 01: професійна освіта);
 • Акімова Ольга Вікторівна ( доктор педагогічних наук, професор, заступник голови ради; 28: публічне управління та адміністрування);
 • Козачишина Оксана Леонідівна (кандидат філологічних наук, доцент, секретар);
 • Блажко Олег Анатолійович (доктор педагогічних наук, доцент; 10: хімія);
 • Віннічук Алла Петрівна (кандидат філологічних наук, доцент; 06: журналістика);
 • Денисик Григорій Іванович (доктор географічних наук, професор; 10: географія);
 • Заболотний Володимир Федорович (доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор; 10: фізика та астрономія);
 • Іваницька Ніна Лаврентіївна (доктор філологічних наук, професор; 03: філологія);
 • Клочко Оксана Віталіївна (доктор педагогічних наук, доцент; 12: комп’ютерні науки);
 • Ковтонюк Мар’яна Михайлівна (доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, доцент; 11: математика);
 • Костюкевич Віктор Митрофанович (доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор;01: фізична культура і спорт);
 • Кривошея Тетяна Михайлівна (кандидат педагогічних наук, доцент; 01: дошкільна освіта,початкова освіта);
 • Кур’ята Володимир Григорович (доктор біологічних наук, професор; 09: біологія);
 • Мельничук Олег Анатолійович (доктор історичних наук, професор; 03: історія та археологія);
 • Мозгальова Наталія Георгіївна (доктор педагогічних наук, професор; 02: хореографія, музичне мистецтво);
 • Паламарчук Ольга Миколаївна ( доктор психологічних наук, доцент; 05: психологія; 23 : соціальна робота);
 • Яременко Олександр Іванович (кандидат наук з державного управління, доцент;08: право).
  Члени Науково-методичної ради:
 • беруть участь у засіданнях НМР і в роботі комісій з підготовки питань, які винесені на розгляд НМР;
 • здійснюють планові перевірки, експертизи науково-методичних і навчально-методичних матеріалів, готують висновки і відповідні документи після розгляду різних питань на засідання НМР;
 • несуть особисту відповідальність за об’єктивність експертної оцінки.