переглядів: 38649        головна ВДПУ

Місцезнаходження кафедри: вул. Острозького, 32, корпус №3, 6 поверх, кімн. 620

Телефон міський: - (0432) 27-64-66. внутр. - 2-63



Історія та склад кафедри географії

Кафедра географії як окремий підрозділ природничо-географічного факультету ВДПУ ім. М. Коцюбинського була створена у 1976 році. Її очолив доктор с/г наук, професор Г.І. Ройченко. З 1989-1993 рр. нею завідував доц. Г.І. Денисик. У 1992 році кафедра географії поділилася на дві кафедри: фізичної та економічної і соціальної географії. З 1993-2000 рр. кафедру фізичної географії очолював доц. І.М. Півошенко. Упродовж 20 років кафедру економічної і соціальної географії очолювали доценти: Масловська Л.Ц., Жовнір Л.Ф., Захарченко В.І., Бірюкова Н.В. У 2012 році в звя'язку з реформуванням вищої освіти, з'явилася необхідність об'єднати кафедру фізичної та економічної і соціальної географії і сворити єдину кафедру географії яку очолив доктор географічних наук, професор Григорій Іванович Денисик.


Співробітники кафедри географії ВДПУ

Сьогодні на кафедрі працює 24 викладача, доктор географічних наук, професор Г.І. Денисик; доктора географічних наук, доценти А.В. Гудзевич, В.М. Воловик; кандидати географічних наук, доценти: Л.І. Стефанков, О.П. Чиж, О.В. Дєдов, В.І. Корінний, Ю.В. Яцентюк, О.М Вальчук-Оркуша, Г.С. Хаєцький, Л.М. Кирилюк; кандидат педагогічних наук доцент Н.В. Бірюкова; кандидати географічних наук, старші викладачі: В.С. Канський, І.М. Война, В.Р. Зеленчук, Г.В. Чернова, Л.В. Страшевська; старший викладач: О.М. Гусак; асистенти: В.В. Канська, О.О. Антонюк, О.О.Квасневська, О.В. Рябоконь, Т.Ю. Холковська.

Науково-дослідна робота

На кафедрі сформований науковий напрямок з антропогенного ландшафтознавства, його фундатором є професор Г.І. Денисик. Чисельні наукові публікації з цієї проблеми, зокрема підготовка 26 випусків наукового збірника «Наукові записки. Серія: Географія» з 2000 року, який визнаний ВАК, свідчить про плідну наукову роботу співробітників кафедри. Викладачі кафедри опублікували ряд навчальних посібників, зокрема «Фізична географія материків і океанів в двох частинах» (Б.Д. Панасенко), «Регіональна фізична географія (Європа та Азія)» (А.В. Гудзевич), «Геоекологія» (Яцентюк Ю.В.), «Біогеохімія» (Т.М. Дабіжук, В.С. Канський), «Загальне землезнавство. Практикум» (В.М. Воловик), «Гідрологія» (О.М. Вальчук-Оркуша).

Видано ряд монографій: «Середнє Придністров?я», «Середнє Побужжя», «Географія Вінницької області», «Лісополе України» (за ред. Г.І. Денисика), «Рекреаційні ландшафти Поділля» (Г.І. Денисик, В.М. Воловик), «Дорожні ландшафти Поділля» (Г.І. Денисик, О.М. Вальчук), «Селитебні ландшафти» (Г.І. Денисик, О.І. Бабчинська), «Водні антропогенні ландшафти» (Г.І. Денисик, Г.С. Хаєцький), «Лісостепові Полісся» (Г.І. Денисик, О.П. Чиж), «Етнокультурні ландшафти: регіональні структури і природокористування» (В.М. Воловик), «Картографія з основами географії. Частина 1. Топографія», «Картографія з основами географії. Частина 2. Картографія» ( Г.С. Хаєцький Г.С., Л.І. Стефанков) та інші.

Кафедра активно займається популяризацією географічних знань. Так, Г.І. Денисик опублікував серію книг «Земля Подільська та «Містечка України»; «Океан таємниць» (Г.І. Денисик, Б.Д. Панасенко), «Основні проблеми фізичної географії» (Б.Д. Панасенко), «Природа міста Вінниці» (Ю.В. Яцентюк), «Природнича географія для абітурієнтів» (Г.І. Денисик, О.В. Мудрак, А.В. Гудзевич, Г.С. Хаєцький), «Тріада життя» (В.М. Воловик), «Історія географічних досліджень» (В.М. Воловик) та багато інших.

Викладачі кафедри значну увагу приділяють удосконаленню змісту і форми навчального процесу, впровадженню активних методів навчання. Підготовано і видано понад 30 методичних розробок розробок і рекомендацій з більшості дисциплін та літніх навчально-польових практик для студентів стаціонарної та заочної форм навчання.

На кафедрі функціонує денна і заочна аспірантури зі спеціальності 11.00.01. «Фізична географія, геохімія і геофізика ландшафтів» та магістратура. За минулі п'ять років на кафедрі захищено дві докторські та дев’ять кандидатських дисертацій.

Над докторською дисертацією працює доц. Ю.В. Яцентюк.

На базі кафедри, кожних три роки, проводяться міжнародні конференції з антропогенного ландшафтознавства.

Навчально-методична робота

Кафедра забезпечує викладання 66 навчальних дисциплін для студентів денної і 56 - заочної форми навчання. А саме: загальне землезнавство, геологія, картографія, екологія, фізична географія України, фізична географія материків, економічна і соціальна географія України, географія населення тощо. Окремі дисципліни географічного циклу читаються на інших спеціальностях факультету.

На кафедрі активізується робота над комп'ютеризацією навчального процесу, навчання відбувається за трансферною системою, застосовуються сучасні педагогічні технології у підготовці майбутніх вчителів-географів. Кафедра географії має географічний майданчик, музей Подільського каменю, ряд спеціалізованих лабораторій та кабінетів, комп'ютерний клас.

Працюють студентські наукові гуртки, проблемні групи: «Олімп» (керівник Г.І. Денисик), «Озон» (керівник О.М. Вальчук-Оркуша), «Віч-на-віч» (керівник А.В. Гудзевич), «Чисте довкілля» (керівник Ю.В. Яцентюк), «Одіссея» (керівник В.С. Канський), «Етніка» (керівник В.М. Воловик), «Подоляни» (керівник Л.М. Кирилюк).

Студентські наукові роботи, виконані на кафедрі, неодноразово здобували місця на Всеукраїнських олімпіадах, міських конференціях і конкурсах. Випускники спеціальності «Географія і біологія», «Географія і екологія» працюють на кафедрі, навчаються в аспірантурі.