Кафедра образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності

Про кафедру

Кафедра образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності факультету мистецтв і художньо-освітніх технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського створена 1 вересня 2020 року. Кафедра забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями 014 Середня освіта (Трудове навчання і Технології), 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування) та 023 Образотворче мистецтво (Декоративне мистецтво, реставрація) бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти.

Викладачі кафедри забезпечують викладання понад 80 фахових навчальних дисциплін, здійснюють керівництво написанням кандидатських та докторських дисертацій, курсових та дипломних робіт студентів, керівництво навчальними і педагогічними практиками. Для забезпечення якості навчально-виховного процесу обладнані навчальні кабінети й лабораторії: лабораторії робочих машин та енергетичних машин, електротехніки, теорії і методики навчання технологій, декоративно-вжиткового мистецтва, безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту, художньо-прикладної графіки та креслення, матеріалознавства тощо.

Функціонують майстерні, добре оснащені навчальним і промисловим деревообробним та металообробним обладнанням (слюсарної і токарної справи, ручної та механізованої обробки деревини, швейної справи, цех з виготовлення меблів).

Нині на кафедрі працює 16 викладачів: доктор педагогічних наук, кандидат мистецтвознавства, декан факультету МХОТ професор Т. П. Зузяк; кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан факультету математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій С. В. Подолянчук; кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності В. С. Гаркушевський; кандидати педагогічних наук, професор – Д. І. Коломієць, доценти – С. Д. Цвілик, О. В. Марущак, А. Я. Матвійчук, А. В. Іванчук, І. В. Савчук, Л. В. Плазовська; Заслужений діяч мистецтв – Шинін О. С.; кандидати педагогічних наук, старші викладачі – В. М. Глуханюк, В. В. Соловей, І. В. Шимкова; асистент Н. В. Вусик Забезпечувати навчальний процес на кафедрі допомагають майстри виробничого навчання – Ю. В. Бабчук, Г. Ф. Чадюк, А. В. Грицак та старші лаборанти – Л. А. Салацінська, Н. І. Зінченко, В. Л. Стінянський, Н. Ю. Сухорукова.

Співробітники

Марущак Оксана Василівна

Марущак Оксана Василівна

Завідувач кафедри ОДМТБЖД, доцент, кандидат педагогічних наук
Зузяк Тетяна Петрівна

Зузяк Тетяна Петрівна

Декан факультету МХОТ, професор, доктор педагогічних наук, кандидат мистецтвознавства
Соловей Віктор Володимирович

Соловей Віктор Володимирович

Заступник декана факультету МХОТ з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент
Коломієць Дмитро Іванович

Коломієць Дмитро Іванович

Доцент, кандидат педагогічних наук, професор університету
1 2 3 5