Кафедра біології відкрита в 2000 р. Очолює кафедру кандидат біологічних наук, доцент Матвійчук О.А.

Свої знання з біології в різні роки передавали студентам кандидати наук, доценти Вдовиченко С.М., Поліщук В.С., Данилюк А.П., Кисельов Ф.С., Розумовський Б.І., Любущенко С.Ю., Маньківська Р.М., Долгов О.М., Камінський О.М., Ременюк Г.Л.


Кафедра біології. ВДПУ

Науково-педагогічна робота

У даний час на кафедрі працює 21 викладач, четверо лаборантів, двоє аспірантів. За останні п\'ять років захищено п\'ять кандидатських дисертацій. Кафедра має належну лабораторну базу, в навчальній роботі викладачі використовують сучасні методи проведення занять та лабораторних досліджень. Кафедра біології веде підготовку фахівців за ступенями вищої освіти “бакалавр” та “ магістр” на денній та заочній формах навчання. Функціонує аспірантура з спеціальності 091 Біологія спеціалізація 03.00.12.- Фізіологія рослин.

З моменту створення кафедри у 2000 р. основним напрямом наукових досліджень визначено тему «Фізіолого-біохімічні механізми дії синтетичних регуляторів росту рослин», яка фінансується Міністерством освіти і науки України. Дослідження по темі скоординовані з Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України, Інститутом ботаніки імені Холодного НАН України та Інститутом кормів та сільського господарства Поділля НААН України. Всього за матеріалами дослідження по цій тематиці опубліковано близько 250 робіт. Захищено докторську і чотирнадцять кандидатських дисертацій. Пріоритет досліджень захищено двадцять одним державним патентом на винаходи та корисні моделі. За даною тематикою виконано 6 держбюджетних тем на замовлення Міністерства освіти і науки України, опубліковано 26 статей у виданнях, що індексуються Скопус та Веб оф сайнс та одинадцять монографій, серед яких 3 закордонні (Польща, Великобританія, Франція).

Другий науковий напрямок – моніторинг біологічного різноманіття в зв’язку з деградацією місць існування, переексплуатацією і прямим знищенням видів. Вперше в історії Вінницької області системно вивчено видовий склад і виготовлено кадастр хребетних тварин. В межах теми захищено одну кандидатську дисертацію та здійснюється підготовка однієї докторської дисертації.

Науково-дослідна робота студентів здійснюється в межах роботи біологічного гуртка, групи з підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології, наукових проблемних груп, при виконанні курсових, дипломних та магістерських робіт, участі студентів в наукових конференціях.

Для студентів старших курсів читається спеціальний курс „Основи наукових досліджень ”. Щорічно проводиться звітна наукова конференція студентів, де студенти мають можливість представити результати своїх наукових досліджень. Матеріали конференції публікуються у факультетському збірнику.