Про нас


Кафедру «Медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації» засновано у вересні 2003 року. Кафедра є структурним підрозділом факультету фізичного виховання і спорту.

З 2003 по 2021 рік кафедру очолював доктор біологічних наук, професор Ю.М. Фурман. З 2021 року кафедру очолює кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент А.П. Корольчук.

У складі кафедри працюють десять штатних викладачів, зокрема: доктор медичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри – Р.І. Чаланова; кандидат біологічних наук, доцент – О.О. Бекас; кандидат біологічних наук, доцент – І.І. Мацейко; кандидат біологічних наук, доцент – С.Ю. Нестерова; кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент – А.П. Корольчук; кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач – А.С. Сулима; кандидат медичних наук, старший викладач – С.І. Ломинога; асистент – М.В. Стопа; кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач – О.В. Самойлюк. За сумісництвом на кафедрі працюють: кандидат медичних наук, доцент – О.М. Скупий; кандидат медичних наук, доцент – В.І. Кириченко, кандидат медичних наук, доцент – В.В. Герасименко.

Фахівцями кафедри здійснюється підготовка бакалаврів зі спеціальностей:

• 227 Терапія та реабілітація;

• 014.11 Середня освіта (Фізична культура);

• 014.11 Середня освіта. Фізична культура (Фітнес);

• 017 Фізична культура і спорт.

Кафедра бере участь у підготовці магістрів зі спеціальностей:

• 227 Терапія та реабілітація;

• 017 Фізична культура і спорт;

• 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

Викладачі кафедри забезпечують підготовку докторів філософії за спеціальностями:

• 017 Фізична культура і спорт;

• 091 Біологія.

Зусиллями викладачів кафедри та освітнім хабом Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «NotBox» організовано курси «Підвищення кваліфікації професіоналів у галузі медицини за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»».