ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Рік заснування - 1912.

Навчальний заклад ІV рівня акредитації.

Витяг ВО №00252-025201 від 20.03.2017 № 58-л.


Мова освітнього процесу: Українська.

Сьогодні Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського завдяки високій якості та сучасним методам освітьої діяльності,висококваліфікованому професорсько-викладацькому складу та великому вибору і постійному оновленню освітніх програм посідає одне з провідних місць серед закладів вищої освіти України.

Нині в університеті навчається близько 6000 студентів за 41 спеціальностями.

У складі університету - 1 інститутут, 9 факультетів, на яких працює 398 викладачів, із них - 64 докторів наук, в тому числі один дійсний член (Академік) НАПН України та три академіка АН вищої освіти України, один Член-кореспондент Української академії історичних наук, 269 кандидатів наук, 1 Народний артист України, 3 Заслужені артисти, 5 Заслужені працівники освіти України, 3 Заслужених працівника культури України, Заслужений юрист України, Заслужений діяч наук, 2 Заслужений діяча мистецтва, Заслужений тренер, 46 Відмінники освіти, 13 нагороджених нагрудним знаком «Василь Сухомлинський», 3 стипендіати Кабінету міністрів України. Такий науково-педагогічний потенціал забезпечує конкурентоспроможність закладу на ринку освітянських послуг.


Освітні програми, навчальні плани і програми університету - гнучкі та інтенсивні - враховують всі стандарти вищої педагогічної освіти. Вони забезпечують фундаментальну фахову підготовку за ступенями вищої освіти бакалавра, магістра, доктора філософії. Усі дисципліни, передбачені в освітніх програмах, забезпечені необхідною навчальною і навчально-методичною літературою. Освітні програми орієнтовані на забезпечення підготовки фахівців із широким спектром знань, професійно мобільних, здатних до швидкої адаптації у галузях ринкової інфраструктури.

Здобувачі вищої освіти мають змогу слухати лекції провідних вчених, авторів фундаментальних наукових досліджень - викладачів нашого та інших університетів, що сприяє інтеграції з провідними закладами освіти України.

За високі навчальні, наукові здобутки, активну громадську роботу студенти університету отримують іменні стипендії: Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Облдержадміністрації, А. Макаренка, Т. Шевченка, В. Сухомлинського, М. Стельмаха, М. Коцюбинського, М. Грушевського, М. Леонтовича, Л. Українки, Вченої ради університету.

Випускники університету працюють в різних регіонах України і зарубіжжя. У їхньому числі сотні заслужених вчителів, відмінників народної освіти. Серед випускників - відомі письменники, діячі науки і культури. Чимало випускників університету захистили кандидатські та докторські дисертації і працюють у закладах вищої освіти і науково-дослідних установах. Нині у складі викладачів Вінницького педуніверситету понад 150 його випускників.


Інформація про додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)


Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015р. №193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського гранична вартість виготовлення документа про вищу освіту державного зразка не перевищуватиме двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Ліцензії


Графіки освітнього процесу


Результати оцінювання


Нормативні документи щодо організації освітньої діяльності


Популяризаця природничих наук та математики