Facebook Youtube Instagram

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Мистецький центр – структурний підрозділ Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, завдання якого - забезпечення цілісності розвитку особистості в університеті, що полягає у створенні максимально сприятливих умов для професійного, морального, естетичного розвитку здобувача вищої освіти, розвиток його здібностей, формування національної самосвідомості, гуманістичних цінностей і творчого мислення. Результатом подібної культурно-освітньої діяльності є сприяння активній інтеграції української культури до світових культурних процесів, а також знайомству українських здобувачів вищої освіти із надбанням світової культурної спадщини.


Основні завдання роботи Мистецького центру:

  • cтворення умов для організації повноцінного та змістовного дозвілля студентів;
  • культурно-масова робота зі здобувачами вищої освіти у творчих колективах та студіях;
  • залучення студентів до різноманітних вітчизняних та міжнародних культурних проектів та акцій (флешмоби, вистави, презентації, гастрольні подорожі тощо) в рамках двостороннього співробітництва між нашим університетом та навчальними і культурно-освітніми закладами інших міст, країн;
  • технічне, організаційне та сценарне забезпечення культурних заходів усіх напрямків (концертів, конкурсів, фестивалів, конференцій, вечорів відпочинку, дискотек, творчих зустрічей, Новорічних ранків для дітей тощо).

Мистецький центр Педуніверситету має велику актову залу, малу актову залу, хореографічну залу, костюмерні кімнати, гримерку.


У складі Мистецького центру успішно функціонують 8 творчих колективів, з яких 6 мають звання «Народний»:

1. Народна мішана хорова капела;

2. Народна жіноча хорова капела;

3. Народний оркестр народних інструментів;

4. Народний ансамбль пісні і танцю «Веснянка»;

5. Народний фольклорний гурт «Щедрик»;

6. Народний аматорський ансамбль танцю «Роза вітрів»;

7. Фольклорно-етнографічний ансамбль «Душі криниця»;

8. Вокальний ансамбль "Оберіг".

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського значну увагу спрямовано на культурний та мистецький розвиток студентської молоді. В університеті регулярно проводяться культурно-масові та мистецькі заходи: урочисті академії, концерти, звіти творчих колективів, мистецькі конкурси, виставки тощо. До їх організації та проведення залучаються усі факультети й інститут університету. Координацію культурної та мистецької діяльності в університеті здійснює відділ молодіжної політики та соціальної роботи.


У Мистецькому центрі Педуніверситету працюють:

1. Завідувач Мистецьким центром;

2. Художній керівник Народного ансамблю пісні і танцю «Веснянка»;

3. Художній керівник Народного фольклорного гурту «Щедрик»;

4. Художній керівник Народного аматорського ансамблю танцю «Роза вітрів»;

5. Художній керівник фольклорно-етнографічного ансамблю «Душі криниця»;

6. Хореограф Народного ансамблю пісні і танцю «Веснянка»;

7. Керівник оркестру Народного ансамблю пісні і танцю «Веснянка»;

8. Керівник вокального ансамблю "Оберіг";

9. Завідувач господарством Мистецького центру;

10. Коcтюмер.