Facebook Youtube Instagram

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Основними завданнями Музейно-просвітницького центру Педуніверситету є:

 • сприяти збереженню, розвитку та пропаганді історії та традицій Педуніверситету;
 • вивчати та пропагувати кращі зразки етнографічної та літературної спадщини Поділля;
 • розширювати та поглиблювати загальноосвітню та професійну підготовку студентської та учнівської молоді шляхом науково-просвітницької роботи;
 • розвивати творчі контакти з освітніми, науковими, громадськими установами й організаціями України та зарубіжжя.

Основні функції Музейно-просвітницького центру Педуніверситету:

 • проводити екскурсії для відвідувачів музеїв та тематичних виставок;
 • організовувати тематичні виставки в музеях та виставкових площах;
 • поповнювати новими експонатами музейні фонди;
 • створювати нові експозиції в музеях;
 • організовувати й надавати допомогу у проведенні на базі конференц-зали різнопрофільних наукових, освітніх та культурно-просвітницьких заходів;
 • залучати громадськість до роботи центру й інформувати про його діяльність у засобах масової інформації;
 • брати участь в обласних, міських заходах, що відповідають завданням музейно-просвітницького центру.

Діяльність Музейно-просвітницького центру Педуніверситету включає такі головні напрямки:

 • науково-дослідна робота – відстеження, накопичення та дослідження музейних матеріалів;
 • охоронна робота – догляд за культурними цінностями, що проявляється у правильному розміщенні музейних предметів у фондосховищах, організація охорони, консервації, реставрації;
 • освітня робота – реалізується в різних формах експозиційної та культурно-освітньої діяльності;
 • організація культурного дозвілля – обумовлюється суспільними потребами в культурних формах дозвілля і відпочинку.

Музейно-просвітницький центр Педуніверситету вже став осередком культурно-освітньої роботи зі студентською молоддю, гостинно відчиняє двері для активної творчої співпраці з широкими колами громадськості.


У Музейно-просвітницькому центрі Педуніверситету працюють:


1. Керівник Музейно-просвітницького центру Москвіна Валентина Вікторівна.

2. Провідний фахівець Бровчак Анастасія Василівна.