Головна


Відділ акредитації та ліцензування був створений у березні 2021 року як структурний підрозділ Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Метою діяльності відділу є всебічне сприяння якісній освітній політиці Університету, розширення кола освітніх послуг.


Основними завданнями відділу ліцензування та акредитації є:


  1. Забезпечення виконання наказів і розпоряджень з питань ліцензування і акредитації Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, ректора Педуніверситету.
  2. Визначення змін у нормативно-правовій базі з питань ліцензування і акредитації, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів Педуніверситету.
  3. Розробка методичних матеріалів щодо регламентації процедур ліцензування спеціальностей, предметних спеціальностей і акредитації освітньо-професійних та освітньо-наукових програм.
  4. Здійснення організації, координації та контролю за процедурами ліцензування спеціальностей і акредитації освітньо-професійних та освітньо-наукових програм.
  5. Надання консультативної допомоги Навчально-науковому інституту, факультетам, кафедрам, гарантам освітніх програм науково-педагогічним працівникам та педагогічним працівникам з питань процедури ліцензування спеціальностей та акредитації освітніх програм.
  6. Перевірка матеріалів, що подаються до МОН України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, на відповідність діючим ліцензійним та акредитаційним вимогам.
  7. Здійснення контролю за своєчасним поданням заяв, ліцензійних та акредитаційних справ до МОН України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
  8. Здійснення контролю за своєчасним оформленням ліцензій і сертифікатів та їх переоформленням.
  9. Забезпечення зберігання матеріалів з ліцензійної та акредитаційної експертизи спеціальностей, предметних спеціальностей Педуніверситету.

У своїй роботі відділ акредитації та ліцензування співпрацює з відділом ліцензування Міністерства освіти і науки України, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, Державною освітньою установою «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», Державним підприємством «Інфоресурс» тощо.