Кафедра теорії і методики спорту


Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня

вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт

(ПРОЕКТ)


Відгуки членів освітнього середовища викладачів, здобувачів вищої освіти, роботодавців просимо надсилати на електронну адресу кафедри теорії і методики спорту

ktmfvs@ukr.net


Новини


День вишиванки | 21.05.20

Так святкують на факультеті фізичного виховання і спорту Величного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.Історія

У перший рік функціонування факультету фізичного виховання створена кафедра спорту і спортивних ігор (1957 р.). Завідував кафедрою старший викладач П.Г. Свіргуненко, викладачами кафедри були: О.О. Глушак (декан факультету), Т.С. Четирус, В.В. Коленко, В.М. Третюк, В.К. Герцог-Соболєв, І.П. Поляк.

Кандидат педагогічних наук, доцент Глушак О.О., перший декан факультету працював в університеті з 1956 р. по 2012 р.

Старший викладач Свіргуненко П.Г., Завідувач кафедри з 1956 р. по 1958 р.

Старший викладач Коленко В.В., завідувач кафедри з 1958 р. по 1976 р.

Старший викладач Читирус Т.С. працювала в університеті з 1957 по 1981 р.

Старший викладач Поляк І.П. прицював в університеті з 1956 по 1989 р.

Старший викладач, майстер спорту Коваль І.Я. Працював в університеті з 1958 по 1988 р.

Через деякий час на кафедрі стали працювати Я.І. Кулік, М.М. Шноль, І.Я. Коваль, А.С. Трофімчук, С.О. Орещук, О.В. Скляров, Ю.Г. Козловський, К.П. Козлова, А.І. Скібенко, М.Ю. Лазебник.

Кандидат педагогічних наук, доцент Орещук С.О., завідувач кафедри з 1976 по 1978 р.

Кандидат біологічних наук, професор, заслужений тренер України Козловський Ю.Г., завідувач кафедри з 1978 по 1985р.

Кандидат педагогічних наук, доцент Борисов Є.П., завідувач кафедри з 1985 по 1989 р.

З часом склад викладачів кафедри поповнили А.Й. Сатайкін, О.Р. Малхазов, С.П. Демчук, Л.Г. Євсєєв, Ф.В. Гуржій, С.Р. Биканов, Л.П. Теплякова, В.О. Горбата, Ю.І. Горбатий.

Старший викладач Шноль М.М., прицював в університеті з 1960 по 1998 р.

Старший викладач Трофімчук А.С., працював в університеті з 1967 по 2007 р.

Старший викладач Сатайкін А.Й., працював в університеті з 1971 по 2006 р.

Кандидат педагогічних наук, доцент Присяжнюк Д.С. завідувач кафедри спорту з 1989 по 1994 р.

Кандидат педагогічних наук, професор Євсєєв Л.Г., завідувач кафедр спорту з 1994 по 2004 р. та олімпійського і професійного спорту з 2004 по 2008 р.

Доктор педагогічних наук, професор Куц О.С. завідувач кафедр спортивних ігор у 1983 та олімпійського і професійного спорту з 2008 по 2012 р.

Окрім вищеназваних викладачів на кафедрі у різні роки працювали викладачі – М.А. Галайдюк, В.С. Гралюк, В.А., В.А. Грузевич, С.П. Лисюк, В.М. Мисловський, В.М. Митурич, К.О. Напольський, Л.П. Пронтишева, В.Й. Радзіховський, Л.Р. Іванова, Т.І. Васяк, П.Є. Кучук, В.І. Сидоренко, В.І. Кузьмін, Л.М. Слупський, М.С. Табак, В.М. Філіпов, Т.І. Шатковська, Н.Я. Яблочнікова, Л.Ю. Дудорова, В.І. Грузицька, В.І. Рева, В.І. Гук, М.С. Ковінько, В.І. Павлов, С.І. Козловська, а також лаборанти В.Я. Бондар, В.О. Бойко, Д.М. Носенко, С.І. Рудь.

Старший викладач Гуржій Ф.В., працював в університеті з 1976 по 2006 р.

Старший викладач, Биканов С.Р., працював в університеті з 1977 по 2013 р.

Доктор педагогічних наук, доцент Дудорова Л.Ю., працювала в університеті з 1982 по 2013 р.

Старший викладач Теплякова Л.П. працювала з 1978 по 2012 р.

Старший викладач Горбатий Ю.І. працював в університеті з 1976 по 2013 р.

Старший викладач Горбата В.О. працювала в університеті з 1976 по 2008 р.


Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу

У межах кафедри функціонує дві секції: спортивних ігор (завідувач - доц. Т.В. Вознюк) і циклічних видів спорту (завідувач - ст. викл. Т.М. Дідик).

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: 1. Вступ до спеціальності та спортивні споруди і обладнання (доц. В.Ю. Богуславська) 2. Теорія і методика викладання зимових видів спорту та організація краєзнавчо-туристичної діяльності (доц. П.С. Данчук, доц. С.А. Гудима, викл. В.В. Адамчук) 3. Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав (доц. Т.М. Чернишенко, ст. викл. Л.М. Шевчик) 4. Теорія і методика викладання легкої атлетики (ст. викл. І.А. Кульчицька, ст. викл. Т.М. Дідик, викл. В.А. Поляк, викл. В.В. Адамчук ) 5. Теорія і методика викладання спортивних ігор (доц. Т.В. Вознюк, доц. А.І. Драчук, доц. С.П. Драчук, ст. викл. Свірщук, ст. викл. В.М. Поліщук, ст. викл. Перепелиця О.А. ) 6. Теорія і методика викладання атлетизму (ст. викл. Т.М. Дідик, викл. В.А. Поляк) 7. Біомеханіка (доц. С.П. Драчук, доц. В.Ю. Богуславська) 8. Теорія і методика викладання плавання (доц. В.В. Романенко, ст. викл. І.В. Грузевич) 9. Основи теорії і методики спортивного тренування (доц. Т.В. Вознюк, ст. викл. Т.М. Дідик, ст. викл. Н.Ю. Щепотіна, викл. В.В.Адамчук) 10. Спортивно-педагогічне вдосконалення (ст. викл. І.А. Кульчицька, ст. викл. О.А. Перепелиця, ст. викл. В.М. Поліщук, ст. викл. І.В. Грузевич) 11. Спортивна метрологія (проф. В.М. Костюкевич, ст. викл. Л.М. Шевчик, ст. викл. Н.Ю. Щепотіна) 12. Управління у сфері фізичного виховання (доц. В.В. Романенко) 13. Паралімпійський спорт (доц. П.С. Данчук) 14. Ритміка і хореографія (доц. Т.М. Чернишенко) 15. Олімпійський та професійний спорт (доц. В.В. Романенко) 16. Художня гімнастика (доц. Т.М. Чернишенко) 17. Професійний спорт у сучасному суспільстві (доц. С.П. Драчук) 18. Теорія і методика викладання рекреаційного туризму (доц. В.Ю. Богуславська) 19. Технологія формування системи «Спорт» для всіх в Україні (доц. А.І. Драчук) 20. Біомеханічні технології в системі підготовки спортсменів (доц. С.П. Драчук) 21. Теорія і методика фізкультурно-оздоровчої роботи (доц. А.І. Драчук) 22. Сучасні ігрові види спорту (доц. С.А. Гудима, ст. викл. О.А. Перепелиця) 23. Підготовка спортсменів в олімпійському, професійному та паралімпійському спорті (доц. П.С. Данчук) 24. Теорія і методика спортивної підготовки (проф. В.М. Костюкевич, доц. В.Ю. Богуславська) 25. Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації (проф. В.М. Костюкевич) З кожної дисципліни підготовлені навчальні і робочі програми, інші матеріали, що входять до навчально-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін.