Головна

Кафедру міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу було створено 31 серпня 2020 року як окремий структурний підрозділ факультету іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Очолює кафедру Олександр Олександрович Петров, кандидат філологічних наук, доцент.

Сьогодні кафедра налічує 10 кваліфікованих науково-педагогічних працівників, 8 викладачів кафедри мають науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Основна мета кафедри міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу – підготовка кваліфікованих перекладачів, філологів.

Коло наукових інтересів викладачів кафедри включає дериватологію, загальне та типологічне мовознавство, зіставну лінгвокультурологію, зіставну лексикологію, контрастивну лінгвістику, когнітивну лінгвістику, тенденції розвитку зарубіжної літератури, перекладознавство.
На головну університету