Головна


Кафедра хімії та методики навчання хімії природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями 014.06 Середня освіта (Хімія) та 102 Хімія ступенів вищої освіти бакалавр та магістр за двома освітніми програмами:

1. Середня освіта. Хімія, біологія та здоров’я людини.

2. Хімія. Прикладна хімія (хімічний контроль об’єктів довкілля, харчових продуктів та лікарських препаратів).

На кафедрі хімії та методики навчання хімії працює 11 викладачів, серед них: доктор педагогічних наук, професор Блажко О.А., доктор технічних наук, професор Сакалова Г.В., доктор хімічних наук, професор Ранський А.П., кандидат технічних наук, доцент Василінич Т.М., кандидат технічних наук, доцент Петрук Г.Д., кандидат біологічних наук, доцент Дабіжук Т.М., кандидат педагогічних наук, доцент Блажко А.В., кандидат технічних наук, доцент Крикливий Р.Д., кандидат хімічних наук, старший викладач Павлик О.М., старший викладач Худоярова О.С. та старший викладач Безносюк Н.С.

Для забезпечення освітньої та науково-дослідної діяльності на кафедрі хімії та методики навчання хімії функціонує 8 спеціалізованих навчальних лабораторій (загальної та неорганічної хімії, біологічної хімії, загальної хімічної технології, фізичної та колоїдної хімії, органічної хімії, аналітичної хімії, методики навчання хімії, інформаційних технологій в хімії), науково-дослідна лабораторія та лекційна аудиторія. Діяльність спеціалізованих навчальних лабораторій забезпечують 4 старші лаборанти (Журавльова Т.В., Сандул О.М., Лісовенко К.І., Підгурська В.О.) на чолі із завідувачем лабораторій Ковальчуком М.В.

Кафедра хімії та методики навчання хімії. ВДПУ

Викладачі кафедри хімії та методики навчання хімії