переглядів: 30905        головна ВДПУ

Місцезнаходження кафедри: вул. Острозького, 32, корпус №3, VIII поверх, кабінет № 818

Телефон: - (0432) 27-64-66, внутр. - 3-73. Email: chem2014@ukr.net

Кафедра хімії та методики навчання хімії як окремий структурний підрозділ природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського була створена у 2000 році. Її очолив доктор технічних наук, професор Дмитро Ізотович Крикливий. З 2005 по 2010 роки кафедру хімії очолював кандидат технічних наук, доцент Ковальчук Олександр Васильович, а з жовтня 2010 року завідувачем кафедри призначено кандидата педагогічних наук, доцента Блажка Олега Анатолійовича.


Склад кафедри


Викладацький склад кафедри хімії Вінницького державного педагогічного університету

Склад кафедри хімії Вінницького державного педагогічного університету

На кафедрі хімії та методики навчання хімії працює 11 викладачів, серед них: доктор педагогічних наук, доцент Блажко О.А., доктор технічних наук, професор Сакалова Г.В., доктор хімічних наук, професор Ранський А.П.; 3 кандидати наук, доценти (Василінич Т.М., Дабіжук Т.М., Петрук Г.Д.,); 3 кандидати наук, старших викладачів (Блажко А.В., Крикливий Р.Д., Павлик О.М.); старший викладач Худоярова О.С. та асистент Безносюк Н.С.

На кафедрі хімії та методики навчання хімії ведеться підготовка здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр і магістр (за денною та заочною формами) з двох спеціальностей:

014.06 Середня освіта (Хімія) з додатковою предметною спеціалізацією 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) ;

102 Хімія зі спеціалізацією: Прикладна хімія (хімічний контроль об’єктів довкілля, харчових продуктів та лікарських препаратів).

Після закінчення навчання випускникам присвоюється кваліфікації: «Бакалавр середньої освіти. Вчитель хімії та біології та основ здоров’я », «Бакалавр хімії. Лаборант (хімічні дослідження). Вчитель хімії», «Магістр освіти. Викладач хімії. Вчитель хімії, біології та основ здоров’я », «Магістр хімії. Хімік. Фахівець з хімічного контролю обєктів довкілля, харчових продуктів та лікарських препаратів. Викладач хімії» відповідно.

На кафедрі хімії та методики навчання хімії функціонує 7 спеціалізованих навчальних лабораторій, які обслуговують 4 лаборанти (Луба А.О., Шаталюк Г.С., Свята К.О., Хижук А.Б.) на чолі із завідувачем лабораторій Ковальчуком М.В.


Навчально-допоміжний персонал кафедри хімії Вінницького державного педагогічного університету

Навчально-допоміжний персонал кафедри хімії Вінницького державного педагогічного університету

Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів хімії