Переглядів: 33291

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Кафедра всесвітньої історії

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 323.

Телефон: міський - (0432) 61-67-21, вн. 2-27.

Кафедра всесвітньої історії – базовий структурний підрозділ ВДПУ ім. М. Коцюбинського, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність із фундаментальних дисциплін теоретичного та історичного змісту із всесвітньої історії, що викладаються для студентів історичного факультету. Кафедра всесвітньої історії здійснює наукову та науково – дослідну роботу в галузі всесвітньої історії.

На сьогоднішній день кафедру очолює доктор історичних наук, професор Мельничук О.А. Склад кафедри нараховує – 8 осіб: з них докторів історичних наук, професорів – 3 (Мельничук О.А.,Зінько Ю.А., Кравченко П.М.); кандидатів історичних наук, доцентів – 5 (Кравчук О.М., Мазур І.В., Неприцький О.А., Ніколіна І.І., Тучинський В.А.).

Навчальна робота

Колектив кафедри всесвітньої історії забезпечує викладання світової історії різних хронологічних періодів, з найдавніших часів до сьогодення. Усі навчальні дисципліни читаються за авторськими програмами, що базуються на принципах кредитно-трансферної системи.
Основним завданням кафедри на сучасному етапі є розбудова вищої освіти на європейському рівні, забезпечення духовного, професійного та інтелектуального розвитку особистості, підготовка висококваліфікованих національних кадрів у системі вищої освіти.

Викладачі кафедри, продовжуючи переосмислювати історичний процес і надалі підвищують науковий і методичний рівень своїх лекцій та семінарських занять. Основна увага зосереджена на більш глибокому осмисленні теоретичних висновків, виходячи із принципу забезпечення історичного об’єктивізму. Окремі викладачі є авторами навчальних підручників та посібників для студентів. Так, проф. Зінько Ю. А. та доц. Кравчук О. М. підготували навчальний посібник "Нариси історії Чехії" (2017 р.).

Наукова робота

Потужною є наукова робота викладачів кафедри, які досліджують різноманітні проблеми світової та вітчизняної історії, беруть участь у виконанні науково-дослідної теми кафедри «Актуальні проблеми всесвітньої історії та методики її викладання». Результати досліджень відображені в індивідуальних та колективних монографіях, збірниках документів, статтях періодичної преси як в Україні, так і за її межами. Члени кафедри беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях. Кафедра всесвітньої історії має усі можливості для підготовки здобувачів наукових ступенів з історичних наук. З цією метою при кафедрі відкрито аспірантуру та докторантуру із спеціальності «032 - історія та археологія».

У полі зору кафедри перебуває науково-дослідна робота студентів. На кафедрі плідно працює гурток із всесвітньої історії та проблемна група Європейських студій. Члени цих об’єднань беруть участь у наукових конференціях, направляють свої роботи на конкурс студентських наукових робіт, практикують виїзні засідання.

Кафедра всесвітньої історії підтримує наукові і творчі зв’язки зі спорідненими кафедрами не лише в Україні (Київський національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича), але й за її межами ( Державний університет Молдови, Придністровський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини, Варшавський університет імені кардинала Стефана Вишинського). Багаторічний досвід творчої співпраці нагромаджено з Інститутом історії НАН України.

Виховна робота

Складовою частиною діяльності кафедри є виховна робота серед студентів. Більша частина викладачів кафедри є наставниками академічних груп. Вони прагнуть виховати майбутніх фахівців з історії патріотами України, які усвідомлюють власну причетність до багатовікової історії та культури свого народу, його традицій, духовної спадщини, відчувають відповідальність перед ним та гордість за нього, свою належність до державної нації. Відбувається переосмислення традиційних форм і методів виховної роботи, самої суті виховного процесу. Традиційними стали зустрічі з вченими, громадськими діячами Вінниччини та республіки, ветеранами війни і праці, відомими діячами православної церкви.

2022 - 2023 © ВДПУ