Головна


Юридичний відділ Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського є структурним підрозділом університету. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України, а також Статутом та Положенням про юридичний відділ Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Відповідно до затвердженого положення, юридичний відділ університету виконує такі основні функції:


Юридичний відділ університету відповідно до затвердженого штатного розпису функціонує у складі: