Facebook Youtube Instagram

Головна


Навчально-методичний відділ Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського є структурним підрозділом Педуніверситету, який планує навчальну і методичну роботу, здійснює моніторинг та аналізує якість і ефективність організації освітнього процесу за денною за заочною формами навчання; веде облік та звітність з питань навчальної та методичної роботи.


Структура навчально-методичного відділу