Вимоги до публікацій у факультетських (інститутських) збірниках наукових праць студентів і викладачів


Фахові видання


Видання факультетів

Серія: Вісник історичного факультету
випуск 21, 2023 р.

Серія: Актуальні проблеми суспільно-політичних наук
випуск 1, 2018 р.

Серія: Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії
випуск 3, 2005 р.

Серія: Вісник інституту історії, етнології і права
випуск 10, 2012 р.

Серія: Козацтво в історії України
випуск 2012 р. (до 360-річчя битви під Батогом)

Серія: Релігійне життя Поділля: минуле і сучасне
випуск 2008 р. (до 1020-ліття хрещення Русі та 250-річчя Вінницького кафедрального спасо-преображенського собору)

Серія: Україна і Польща: історичне сусідство
випуск 2012 р.

Серія: Народи світу і Велика війна 1914-1918 рр
випуск 2015 р.

Серія: Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки та фундаментальних наук
випуск 5, 2008.
Серія: Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти
випуск 6, 2009.
випуск 7, 2010.
випуск 9, 2012.

Збірник наукових тез(МІ ВНЗ 2017)

Серія: Стан та перспективи підготовки вчителя математики в Україні
випуск 2009 р.
випуск 2012 р.
випуск 2018 р.

Серія: Структурна релаксація у твердих тілах (Structural relaxation in solids)
випуск 2012 р.

Серія: Астрономія і сьогодення
випуск 2013 р. ІІ Межрігональна науково-практична конференція

Серія: Словянське музичне мистецтво в контексті європейської культури
випуск 2011 р.

Серія: Реалізація ідей В.О.Сухомлинського в практиці роботи сучасної початкової школи
випуск 8, 2012 р.

Серія: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2015 р.

Серія: Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан,проблеми, перспективи
випуск 2011 р.

Серія: "ХХ століття: від модерності до традиції"
випуск 2, 2012 р., Творчість Юрія Клена і міжвоєнна доба в український літературі випуск 3, 2014 р., Творчість Галини Журби і міжвоєнна доба в українській літературі

Серія: "Літературні контексти ХХ століття"
випуск 1, 2010 р., Естетика і поетика творчості Леоніда Мосендза

Серія: "Лінгвістичне портретування сучасного соціуму"
випуск 2016 р., ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

Серія: Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти
випуск 2008 р.
випуск 2009 р.
випуск 2010 р.
випуск 2011 р.
випуск 2012 р.
випуск 2013 р.
випуск 2014 р.

Серія: Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі
випуск 12, 2008 р.
випуск 13, 2009 р.
випуск 14, 2010 р.
випуск 15, 2011 р.
випуск 16, 2012 р.
випуск 17, 2013 р.
випуск 18, 2014 р.

Серія: Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування
випуск 2010 р.
випуск 2011 р.
випуск 2012 р.
Основи науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів у вищих навчальних закладах

Серія: Туризм - як фактор регіонального розвитку
випуск 2011 р.

Серія: Хімічна та екологічна освіта:
випуск 2012 р. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції.
випуск 2015 р. Cтан і перспективи розвитку: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції.

Серія: Підготовка майбутнього вчителя хімії до впровадження державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти
випуск 2014 р., Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя" (26-27 листопада 2014 р.)
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференця "Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика" (25-27 березня 2015 р.)
Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика випуск 2, 2016 р.
Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика випуск 3, 2017 р.

Студентські виданняCерія: Сучасні проблеми лінгвістики, літературознавствата методики викладання мови і літератури (наукова інтернет-конференція студентів)
випуск 1, 2015 р.
випуск 2, 2016 р.
випуск 3, 2017 р.

Cерія: Задача одна - способи розв'язання різні
випуск 2012 р.

Cерія: Технології введення математичних понять у процесі навчання математики
випуск 2, 2012 р.

Cерія: Мова, освіта, культура: Інтеграційні тенденції в сучасному світі
випуск 2009 р.
випуск 2010 р.
випуск 2011 р.
випуск 2012 р.
випуск 2017 р.

Cерія: Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві
випуск 2010 р.
випуск 2011 р.
випуск 2012 р.
випуск 2013 р.

Серія: Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні
випуск 1, 2018 р.
випуск 2, 2019 р.
випуск 3, 2020 р.
випуск 4, 2021 р.