Facebook Youtube Instagram

Головна


Основними завданнями Відділу є:


Метою діяльності Відділу є надання користувачам для прийняття рішень (в тому числі управлінських) повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Відділ у своїй роботі керується Конституцією та законами України, указами Призидента України та Верховної ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та Міністерства освіти і науки України, іншими актами законодавства, щорегламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ, наказами ректора Педуніверситету, а також положеннями про відділ бухгалтерського обліку і звітності, облікову політику та організацію бухгалтерського обліку.