Кафедра теорії і методики фізичного виховання


Кафедра теорії і методики фізичного виховання бере свій початок з часу заснування факультету фізичного виховання – з 1956 року. Завідувачами кафедри в різні роки були старші викладачі Б.О. Іванов, В.В. Бездухов, доценти Б.Й.Якубчик, Н.М. Глушак, В.В.Мельник, С.М. Дмитренко, А.А. Дяченко, професори О.С. Куц, К.П. Козлова.

Кафедру теорії і методики фізичного виховання очолює кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Щепотіна Н.Ю.


Склад кафедри теорії і методики фізичного виховання

На кафедрі працюють 13 викладачів, серед яких: доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Асаулюк Інна Олексіївна; кандидати наук, доценти Дмитренко Світлана Миколаївна, Ковальчук Андрій Андрійович, Хуртенко Оксана Вікторівна (Майстер спорту СРСР), Щепотіна Наталя Юріївна, Яковлів Володимир Леонтійович; кандидати наук, викладачі Маринчук Петро Ігорович, Солоненко Марина Анатоліївна (Заслужений майстер спорту України); викладачі Герасимишин Віктор Петрович, Хоронжевський Леонід Євгенович, Чуйко Юрій Андрійович, Антонюк Андрій Едуардович, Олефір Дана Сергіївна.

У складі кафедри працює старший лаборант Сірак Тетяна Миколаївна.

На кафедрі в різні роки працювали старші викладачі – ветерани кафедри – В.Д. Крикунова, Ю.М. Ковальов, З.С. Скібенко.

Кафедра працює над підвищенням якості освіти, оновленням навчальних програм, урізноманітненням форм організації освітнього процесу, підвищенням методичного забезпечення освітнього процесу, тестування професійної підготовки студентів перед виходом на педагогічну практику, проводяться щорічно фестивалі науки, культури і спорту, вивчаються, запроваджуються інформаційні комп’ютерні технології, вивчається і запроваджується передовий досвід кращих викладачів і вчителів фізичної культури.

Викладачі кафедри працюють над кафедральною темою «Організаційно-методичні основи застосування сучасних педагогічних технологій у фізичному вихованні та спорті».

За останні роки захистили дисертації випускники аспірантури: в червні 2015 року – Солоненко М.А., в грудні 2018 року – Маринчук П.І., в листопаді 2020 року – Турлюк В.В. Науковий керівник аспірантів – проф. Асаулюк І.О.

Викладачі кафедри щорічно готують студентів до участі у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з предметної спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура): Басістий Микола Васильович – 3 місце (2018 рік); Липовецька Юлія Вікторівна – 3 місце (2019 рік). Науковий керівник студентів – проф. Асаулюк І.О.

Також студенти беруть активну участь в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт: Черешнюк Катерина Вікторівна – 3 місце (2019 рік); Ломачевська Ольга Юріївна – 3 місце (2019 рік). Науковий керівник – доц. Хуртенко О.В.

Щороку, починаючи з 2008 року, кафедра теорії і методики фізичного виховання організовує та проводить Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві».

З 2019 року кафедрою забезпечується проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару «Фізична культура, спорт та реабілітація: Проблеми, інноваційні проекти та тренди».

Щороку кафедра теорії і методики фізичного виховання проводить традиційний Фестиваль науки, культура та спорту серед студентів 4 курсу факультету фізичного виховання і спорту, який започаткувала у 1996 році професор Козлова К.П. Продовжують дану традицію доценти кафедри Асаулюк І.О., Дмитренко С.М.


Програма фестивалю:

 1. Презентація групи;
 2. Конкурс «Вирішення педагогічних ситуацій»;
 3. Конкурс «Читання скоромовок»;
 4. Конкурс «Реклама моєї професії»;
 5. Конкурс «Світ моїх захоплень»;

Змагання фізичної підготовленості:

 1. Представлення команди (девіз);
 2. Тест «Стрибок у довжину з місця» (бере участь уся команда);
 3. Тест «Підтягування на перекладині» (бере участь уся команда, загальна кількість разів);
 4. Конкурс капітанів «Піднімання гирі» (вага гирі 16 кг);
 5. Конкурс «Кидок м’яча в кільце» (бере участь уся команда, надається по 2 спроби);
 6. Конкурс «Штрафні удари» (бере участь уся команда, надається по 1 спробі);
 7. Стрибки з просуванням вперед утримуючи баскетбольний м’яч на рівні колінного суглобу – повернення з веденням м’яча.