Головна

Кафедра методики навчання іноземних мов, створена у 2015 р., є правонаступницею кафедри іноземних мов, історія якої налічує понад 70 років наполегливої праці, педагогічних і наукових звершень.Кафедру методики навчання іноземних мов з 2015 року очолює кандидат педагогічних наук, доцент Яцишин Олег Михайлович. Склад кафедри методики навчання іноземних мов у даний час налічує 23 науково-педагогічних працівники. Кафедра забезпечує викладання іноземних мов (англійської, німецької, французької) для всіх спеціальностей університету, здійснюючи іншомовну підготовку студентів денної та заочної форм навчання ступеня вищої освіти бакалавра, магістра, а також здобувачів та аспірантів, які виконують дисертаційні дослідження.

Кафедру методики навчання іноземних мов з 2015 року очолює кандидат педагогічних наук, доцент Яцишин Олег Михайлович. Склад кафедри методики навчання іноземних мов у даний час налічує 23 науково-педагогічних працівники. Кафедра забезпечує викладання іноземних мов (англійської, німецької, французької) для всіх спеціальностей університету, здійснюючи іншомовну підготовку студентів денної та заочної форм навчання ступеня вищої освіти бакалавра, магістра, а також здобувачів та аспірантів, які виконують дисертаційні дослідження.

Основна мета кафедри методики навчання іноземних мов – сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів та формування високоосвіченої інтелектуально-розвиненої людини.

Коло наукових інтересів викладачів кафедри охоплює сучасні дослідження теорії і методики професійної освіти, психолого-педагогічні засади викладання іноземних мов у середній та вищій школі, актуальні проблеми психолінгвістики та психології мови, формування мотиваційної бази лінгводидактичної діяльності та ін.

У квітні 2012 року в рамках реорганізації системи навчання у ВДПУ на базі кафедри іноземних мов створений Центр іноземних мов, який покликаний допомогти усім бажаючим підвищити рівень володіння іноземною мовою та реалізувати себе як фахівця високого рівня, здатного конкурувати у будь-якому суспільстві.

Заняття в групах проводяться за сучасними методиками та аутентичними підручниками західних видань Express Publishing, Longman, Macmillan, Cambridge University Press, Oxford та іншими. Програмами курсів передбачено використання аудіоматеріалів, а також письмового виконання завдань у робочих зошитах.

Кафедра методики навчання іноземних мов ВДПУ пишається багаторічною творчою співпрацею з вищими навчальними закладами Києва, Кам’янець-Подільського, Луцька, Кіровограда, Хмельницького, а також підтримує творчі контакти з кафедрами відповідного профілю Вінницького національного технічного університету, Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Вінницького національного аграрного університету, Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, а також з Академією безперервної освіти.
На головну університету