Переглядів:

Деканат

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 321.

Телефон: міський - (0432) 61-67-21, вн. 2-88.
Керівництво факультету

Декан факультету, професор Зінько Юрій Анатолійович
Декан факультету, професор Зінько Юрій Анатолійович
Заступник декана з навчальної роботи доцент, Ніколіна Інна Іванівна
Заступник декана з навчальної роботи, доцент Ніколіна Інна Іванівна
Мазур Інна Віталіївна кандидат історичних наук, доцент, заступник декана з виховної роботи
Заступник декана з виховної роботи, доцент Мазур Інна Віталіївна кандидат
Гребеньова Валентина Олександрівна кандидат історичних наук, доцент, заступник декана з наукової роботи
Заступник декана з наукової роботи, доцент Гребеньова Валентина Олександрівна

До складу Історичного факультету входять кафедри:

Структурні підрозділи:

Гуртки:

Спеціальності та освітні програми

Ступінь вищої освіти «Бакалавр»

Галузь знань   01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність  014 Середня освіта

Предметна спеціальність  014.03 Середня освіта (Історія)

Додаткові спеціалізації:  • правознавство;

 • українознавство та краєзнавчо-туристична робота.

Освітньо-професійні програми:

 • Середня освіта. Історія. Правознавство.

 • Середня освіта. Історія. Українознавство та краєзнавчо-туристична робота.

 • Середня освіта. Історія.


Ступінь вищої освіти «Магістр»

Галузь знань   03 Гуманітарні науки

Спеціальність  032 Історія та археологія

Освітньо-професійна програма: Історія та археологія

Галузь знань   01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність  014 Середня освіта

Предметна спеціальність  014.03 Середня освіта(Історія)

Додаткові спеціалізації:  • правознавство;

 • українознавство та краєзнавчо-туристична робота.

Освітньо-професійні програми:

 • Середня освіта. Історія. Правознавство.

 • Середня освіта. Історія. Українознавство та краєзнавчо-туристична робота.


Науково-дослідна діяльність

На факультеті працює понад 30 штатних викладачів, з них 8 із вченими ступенями та званнями докторів наук, професорів.

Переглянути історію

Факультет акредитований за 4 рівнем і готує фахівців за ступенями вищої освіти бакалавр (термін навчання 4 роки) і магістр (1,4 роки). Діє очна і заочна аспірантура й докторантура з спеціальності: 032 Історія та архіологія.

Гордістю факультету є його випускники, які успішно працюють у загальноосвітніх школах, коледжах, вищих навчальних закладах, є керівниками освітніх установ, державними службовцями, співробітниками правоохоронних органів, працівниками екскурсійних бюро, займаються творчою й науковою роботою.

В факультеті домінує культ науки. Щорічно наші викладачі видають монографічні дослідження, навчально-методичні посібники й підручники. На факультеті здійснюється випуск періодичних наукових видань «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія», який включено до переліку наукових фахових видань (Категорії Б), в яких можуть публікуватися результати дисиртаційних робіт історичних наук (НАК МОН України №409 від 17.03.2020) видання індексується в index Copernicus та Google Scholar, «Вісник історичного факультету історії, етнології і права». Студенти свої наукові дослідження публікують у збірнику наукових праць «Вісник студентського наукового товариства». На факультеті функціонують проблемна група з дослідження регіональної історії (історії Східного Поділля), «Insperation club» (ігрові технології у навчанні історії), навчально-наукова лабораторія з історії та етнології Східного Поділля.

Органи самоврядування координують студентську наукову роботу, здійснюють захист прав студентів та організовують їх дозвілля, соціально-побутове життя, художню самодіяльність.

Свої теоретичні знання студенти мають можливість закріпити під час педагогічної практики у загальноосвітній школі, правової – в органах МВС, прокуратури, суду, а також музейно-архівної і польової археологічної й навчально-наукової практик.

Всі хто мріють про професію історика на нашому факультеті отримають ґрунтовні знання і стануть висококваліфікованими фахівцями!


2022 - 2023 © ВДПУ