ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

Педагогічний колектив факультету іноземних мов вже більше ніж півстоліття є унікальною Подільською кузнею вчительських кадрів високого ґатунку. Випускники з вдячністю згадують імена доцентів Р.Й.Брискіна, Г.І. Виноградової, І.С.Хричикової, Л.В.Блажко, С.Г.Носик, П.А.Ящука, М.В.Борщевської, Л.В.Мурзіної, старших викладачів І.О.Нікітіної, С.В.Зверініна, Л.М.Пилявця, Р.І.Шутої, О.І.Колесник, М.О.Боборикіної, Г.П.Костюк, М.В.Трачук, В.Л.Русецької, Г.Русецького, С.О. Озоліної, які стали фундаторами факультету і яким вони завдячують і професійними навичками, і високими загальнолюдськими цінностями. Кращі традиції факультету було збережено та збагачено новим досвідом наступних поколінь викладачів, серед яких: доценти С.Д.Чугу, С.В.Гладьо, В.С.Подчасова, старші викладачі О.О. Змієвська, Л.П.Валендюк, Н.П.Шкробтак, С.М.Глазунов, Т.П.Швець, І.А.Большакова, О.А.Івахненко, І.П.Петренко.

Сучасний колектив кафедри англійської філології очолює кандидат філологічних наук, старший викладач Забужанська І.Д. На сьогодні на кафедрі працює 14 викладачів, з них: кандидати філологічних наук, доценти Грачова І.Є., Козачишина О.Л., Мосійчук А.В., Прадівлянна Л.М.; кандидати педагогічних наук, доценти Глазунова Т.В., Довгалюк Т.А., кандидати педагогічних наук, старші викладачі Лісниченко А.П., Лебедєва Н.А., Теклюк Г.П., Кузьміна С.А., асистенти Мельник К.О., Рудніцька Л.М. Кафедра також покладає надії на викладачів, що перебувають на навчанні в аспірантурі провідних ЗВО України: Н.Ю. Прокопович та І.Ю. Поліщук.

Мета – якісна підготовка фахівців за напрямом «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)) за спільною типовою програмою Британської Ради та МОН України. Творче кредо: «Якщо ми будемо навчати англійської мови сьогодні так, як навчали вчора, ми вкрадемо в дітей завтра. Українська школа буде успішною, коли до неї прийде вчитель нового покоління!»

Коло наукових інтересів викладачів кафедри охоплює дослідження актуальних проблем сучасної філології та лінгводидактики: експериментальна фонетика (І.Д. Забужанська), історія англійської мови, генеративна граматика (І.Є. Грачова), лексична семантика, когнітивна лінгвістика, когнітивна поетика, когнітивна семіотика, лінгвосинергетика (Мосійчук А.В., О.Л. Козачишина), авангардна та постмодерністська поезія (Л.М. Прадівлянна), професійна самореалізація та постійне професійне вдосконалення, методика навчання англійської мови (Т.В. Глазунова, Т.А. Довгалюк, А.П. Лісниченко, Н.А. Лебедєва, Г.П. Теклюк).

Викладачі кафедри активно співпрацюють з Південно-Східним державним університетом штату Міссурі, м.Кейп-Жирардо (США), Університетом Бредлі (США), Нагойським університетом зарубіжних досліджень (Японія), Карконоським університетом (Польща), підтримують наукові зв’язки з Центром міжнародних обмінів у галузі освіти та науки Американської Ради з міжнародної освіти (США), IATEFL – міжнародною організацією вчителів англійської мови як іноземної (Британська Рада, м.Київ), Фулбрайтом (відділ зв’язків з громадськістю держдепартаменту США в Україні), УАКЛіП – Українською асоціацією когнітивної лінгвістики і поетики. Науковці кафедри постійно підвищують професійну кваліфікацію шляхом стажування та участі в освітніх курсах від закордонних асоціацій.

Здобутки викладачів кафедри гідно оцінені нагородами Міністерства науки і освіти України, грамотами Вінницької облдержадміністрації, управління освіти, ректорату університету. Високе звання «Відмінник освіти України» мають доценти кафедри Л.В.Блажко, І.С.Хричикова, С.Д.Чугу, Т.В.Глазунова, старший викладач О.О.Змієвська.

Викладачі кафедри активно підтримують талановиту студентську молодь, яка виявляє бажання проявити себе в науково-дослідній роботі. Студенти беруть активну участь в олімпіадах та студентських конкурсах наукових робіт, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.