Fb VSPU
Vk VSPU
VSPU.EDU.UA
ico-vspu
ВІННИЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ - ПЛЕКАЄ МУДРЕ, ДОБРЕ, ВІЧНЕ!

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.


2017 рік

23.11.17 Друга Всеукраїнська Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція
09.11.17 XXVІІI Всеукраїнська Вінницька наукова історико-краєзнавча конференція "ГОЛОД НА ПОДІЛЛІ - ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ"
27.10.17 Шоста Всеукраїнська Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція
06.10.17 Перша Чернівецька науково історико-краєзнавча конференція
26.09.17 VІІ Міжнродна конференція з астрономії "САММАС - 2017"
20.09.17 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін"
25.05.17 Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання
19.05.17 Міжнародна наукова конференція "Україна і Польща: історичне сусідство".
18.05.17 Інформаційні технології в освіті і науці
18.05.17 Актуальні проблеми сучасної мовної та літературної освіти в середніх навчальних закладах
18.05.17 Математика та інформатика у вищій школі: виклик сучасності
18.05.17 Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі
16.05.17 Всеукраїнська веб-конференція "Теорія і практика смарт навчання у професійній освіті"
26.04.17 Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі
21.04.17 V Всеукраїнська науково - практична конференція "Підготовка фахівців соціономічних професій в умовах сучасного соціокультурного простору"
12.04.17 VI Міжрегіональна науково-практична конференція "Астрономія і сьогодення"
06.04.17 VI Всеукраїнська науково-практична конференція "Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи"
31.03.17 Українські студентські медіа: історія становлення та проблеми функціонування в сучасних умовах
28.03.17 Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
16.03.17 І Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція "Методичний пошук вчителя математики"
13.03.17 Макаренкознавчий вимір актуальних питань соціальної адаптації особистості
15.02.17 Професійна компетентність педагога в умовах оновлення змісту освіти та вимог до ринку праці

2016 рік