Fb VSPU
Vk VSPU
VSPU.EDU.UA
ico-vspu
ВІННИЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ - ПЛЕКАЄ МУДРЕ, ДОБРЕ, ВІЧНЕ!

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.


25.05.17 Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання
18.05.17 Математика та інформатика у вищій школі: виклик сучасності
18.05.17 Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі
26.04.17 Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі
31.03.17 Українські студентські медіа: історія становлення та проблеми функціонування в сучасних умовах
13.03.17 Макаренкознавчий вимір актуальних питань соціальної адаптації особистості
15.02.17 Професійна компетентність педагога в умовах оновлення змісту освіти та вимог до ринку праці
13.10.16 Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку