Facebook Youtube

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Упродовж 2017 року в університеті виконувалась одна фундаментальна науково-дослідна робота, що фінансувалася з коштів Державного бюджету України: «Теоретико-методичні засади формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя в контексті становлення європейського простору вищої освіти» (науковий керівник – проф. Акімова О.В.). Обсяг фінансування за рахунок Державного бюджету України у 2017 р. склав 100 800 грн. У звітному році виконання теми завершено. У ході виконання теми отримано ряд вагомих наукових результатів, які детально відображені в підсумковому науковому звіті і будуть активно використовуватись в подальшій науковій і навчальній діяльності.

Упродовж року виконувалась низка госпдоговірних науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок Вінницького обласного та міського бюджетів, місцевих бюджетів районних адміністрацій, а саме:

 • «Виготовлення проекту екомережі Могилів-Подільського району» (науковий керівник доц. Яцентюк Ю.В., обсяг фінансування – 114 000 грн.);
 • «Виготовлення проекту екомережі м. Ямпіль» (науковий керівник – проф. Гудзевич А.В., обсяг фінансування – 65 000 грн.);
 • «Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці» (науковий керівник доц. Яцентюк Ю.В., обсяг фінансування – 699 000 грн.);
 • Грант природоохоронного фонду департаменту екології Вінницької обласної державної адміністрації на розробку проекту «Птахи Вінниччини» (науковий керівник – доц. Матвійчук О.А., обсяг фінансування – 50 000 грн.);
 • Грант Вінницької обласної ради в рамках щорічного проекту «Звід пам’яток історії та культури України. Вінницька область» (науковий керівник – доц. Зінько Ю.А., обсяг фінансування – 40 000 грн.);
 • Грант Вінницької обласної ради та Вінницької обласної державної адміністрації «Відкрите SMART-cередовище навчання в підготовці вчителів у педагогічних навчальних закладах» (науковий керівник – акад. Гуревич Р.С., обсяг фінансування – 35 000 грн.).

Також виконувались наукові дослідження, що фінансувалися коштом іноземних організацій:

 • договір з виробничим підприємством «Рlanta» (США) на розробку технологій застосування регуляторів росту рослин на овочевих культурах (науковий керівник – доц. Рогач В.В., обсяг фінансування – 10 000 грн.);
 • угода з підприємством «SAS Opti-Nutri» (Франція) на проведення наукових досліджень у галузі фізіології рослин на загальну суму 50 000 грн. (координатор – асистент Кравець О.О.);
 • грант Генерального Консульства Республіки Польща на проведення досліджень в рамках проекту «Україна – Польща: історичне сусідство» (науковий керівник – проф. Мельничук О.А., обсяг фінансування – 28 000 грн.);
 • грант Федеральної громади «Німецька молодь в Європі» на виконання проекту «Повернення в колективну пам’ять суспільства забутих жертв Другої Світової війни» (науковий керівник – проф. Мельничук О.А., обсяг фінансування – 380 000 грн.);
 • грант від польської міжнародної організації «Свобода і демократія» на підтримку обдарованої молоді (координатор – асистент Рябошапка О.В., обсяг фінансування – 28 400 грн.).
 • грант від Британської ради в Україні в рамках Міжнародної школи професійного розвитку викладачів англійської мови (науковий керівник – ст. викл. Змієвська О.О., обсяг фінансування – 45 000 грн.);
 • грант від Британської ради на проходження міжнародного тренінгу «Нові підходи до моніторингу та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземної мови» (координатор – ст. викл. Змієвська О.О., обсяг фінансування – 50 000 грн.);
 • гранти від Гете-інституту (Німеччина) в рамках програми підвищення кваліфікації викладачів німецької мови на загальну суму понад 220 000 грн. (координатор – доц. Вишивана Н.В.);
 • грант польського регіонального центру волонтаріату у місті Кельце на підтримку проекту з подолання упереджень і стереотипів у сприйнятті спільної історії та сучасних відносин між державами «Сусіди» (координатор – студ. Хлікей В., на загальну суму 270 000 грн.) та інші.

Практичне значення наукових результатів науковці університету традиційно підтверджують патентами. У 2017 році викладачі кафедри біології отримали два патенти на корисні моделі «Спосіб підвищення урожайності і виходу олії з рослин маку олійного», реєстр. №115223 від 10.04.2017 р. (автори – проф. Кур’ята В.Г., асист. Поливаний С.В.) та «Спосіб підвищення урожайності культури томатів», реєстр. №115224 від 10.04.2017 р. (проф. Кур’ята В.Г., доц. Рогач В.В., Рогач Т.І.). Викладачами кафедри географії було отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчальний посібник «Гідрологія» (автор – доц. Вальчук-Оркуша О.М.). Викладачами кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на «Методику визначення інтегральної оцінки змагальної діяльності кваліфікованих волейболісток», реєстр. №73340 від 14.08.2017 р. (автори – проф. Костюкевич В.М., викл. Щепотіна Н.Ю.), а також позитивні рішення на реєстрацію авторського права на «Методику контролю над техніко-тактичною діяльністю воротаря в хокеї на траві та її аналіз» та «Методику контролю над видами та компонентами тренувальної роботи в командних ігрових видах спорту» (автор – проф. Костюкевич В.М.).

На кожній кафедрі ВДПУ виконується як мінімум одна науково-дослідна робота, участь у якій беруть практично всі науково-педагогічні працівники. Науковці ВДПУ розробляють, зокрема, теми, пов’язані зі створенням освітнього середовища для підготовки педагогів засобами інформаційних технологій, вивченням актуальних проблем культурології, антропогенного ландшафтознавства, історії, підготовкою вчителя до навчально-виховної роботи з дітьми, оновлення змісту та удосконалення методів вивчення філологічних дисциплін тощо.

Упродовж другої половини робочого дня виконувалось майже 30 кафедральних науково-дослідних робіт. З них 5 завершено у цьому році, а саме: «Ландшафтне обґрунтування проектів охорони етнокультурної спадщини» (керівник – проф. Денисик Г.І.); «Підготовка майбутніх педагогів до реалізації наступності дошкільної та початкової освіти в контексті педагогічної інноватики» (керівник – проф. Тарасенко Г.С.); «Теоретико-методичні засади формування культури фізичного здоров’я у студентській молоді» (керівник – доц. Дмитренко С.М.); «Теоретичні та технологічні основи очищення води з використанням природних сорбентів» (керівник – доц. Сакалова Г.В.); «Педагогічні особливості формування фізкультурно-спортивних умінь майбутніх учителів-предметників на заняттях із фізичного виховання» (керівник – доц. Галайдюк М.А.).

Згідно з порядком оформлення звітності, з перехідних тем оформлювалися анотовані звіти, а з тем, що завершуються, повні заключні звіти. При цьому всі завершені науково-дослідні роботи активно використовуються в практичній діяльності. Змістова частина виконаних звітів є, в цілому, задовільною, що засвідчено під час розгляду звітів на засіданні науково-методичної ради університету (протокол № 7 від 18 грудня 2017 р.).