І Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
«Актуальні проблеми сучасної мовної та літературної
освіти в середніх навчальних закладах»

18.05.2017 р.


Викладачі кафедри методики філологічних дисциплін і стилістики української мови у форматі Фестивалю науки провели ІІ Всеукраїнську наукову Інтернет-конференцію студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми сучасної мовної та літературної освіти в середніх навчальних закладах»

Основними напрямками роботи конференції були:

1. Сучасні підходи до навчання української мови і літератури.

2. Інноваційні технології в практиці діяльності освітніх закладів.

3. Пріоритетні напрямки сучасної мовно-літературної освіти.

4. Теоретичні засади шкільної літературної освіти.

5. Методика навчання словесності в початковій школі.

Конференція мала на меті обмін досвідом щодо актуальних проблем сучасної мовознавчої й літературної освіти в середніх навчальних закладах.

Усього подано заявок на участь у конференції 70. До участі долучились представники іногородніх закладів – 10, інших навчальних закладів Вінниці – 2, студенти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського подали до публікації 55 статей, найбільше – 44 – майбутні філологи, 11 – представники з інших навчальних підрозділів ВДПУ (факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв – 4, факультет іноземних мов – 2, навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації – 5), викладачі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – 3. Додали свої статті на форумі 60 учасників.


Крім нашого університету, в Інтернет-конференції взяли участь представники з 7 освітніх закладів України, з них:

• 1 академія (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв);

• 3 національних університети (Вінницький національний медичний університет імені Миколи Івановича Пирогова, Вінницький національний технічний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

• 2 університети (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Київський університет імені Бориса Грінченка);

• 1 гімназія (Гуманітарна гімназія № 1 імені М. І. Пирогова ВМР).

Загалом у конференції взяли участь: кандидат філологічних наук, доцент – 1; кандидат педагогічних наук, асистент – 1; викладачі – 3; аспіранти – 3; здобувач – 1; магістри – 20; студенти – 40; учень – 1.

Організатори конференції вдячні усім учасникам за змістовні статті, ґрунтовні коментарі, щирий інтерес до наукових розвідок у галузі лінгвістики та літературної освіти.

Зі сподіванням на подальшу продуктивну співпрацю – оргкомітетпереглядів: 1