Facebook Youtube Instagram

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.


Інфо-медійна грамотність.
Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці.
Розробка науково-популярного видання «Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього».
Глобальна спільнота за справедливу освіту.
Вінницька школа менторів.
Платформа Академічного Розвитку Університетського Співробітництва (ПАРУС).
Розробка науково-довідникового видання «Пам’ятки історії і культури Вінницької області»
Регламенти застосування ретардантів та синтетичних аналогів фітогормонів для регуляції росту та підвищення продуктивності сільськогосподарських культур.
Розробка технологій з надання психологічної допомоги населенню Вінницької області.
Виготовлення проектів екомережі адміністративних районів і міст.
Назва: Визначник «Птахи Вінниччини»