Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.Науково-дослідна робота у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського в 2017 р. здійснювалася відповідно до плану, затвердженого вченою радою університету 28 грудня 2016 р. (протокол № 11). Незважаючи на складні умови та виклики сьогодення, науковці нашого університету результативно займалися науковою діяльністю, свідченням чому є суттєві здобутки за окремими її напрямами.


Підсумки науково-дослідної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за 2017 рік