Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Важливим компонентом наукової діяльності навчального закладу є науково-дослідна робота студентів. У 2017-2018 н.р. в університеті функціонує 159 студентських наукових гуртків, проблемних груп і груп підготовки до Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів. Різними формами науково-дослідної роботи охоплено майже 3 000 студентів.

Перший етап Всеукраїнських студентських олімпіад в університеті проходив у два тури: грудень 2016 року і лютий – березень 2017 р. Загалом було проведено 38 олімпіад першого етапу, в якому взяли участь 875 студентів. Всім студентам-переможцям й призерам І етапу наказом ректора від 27.03.2017 р. № 55 оголошено подяку. Від імені керівництва структурних підрозділів студенти-переможці також були нагороджені грамотами та подяками.

Високою активністю характеризується участь вихованців ВДПУ у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад. Загалом до базових ВНЗ були відряджені 39 студентів (в попередньому році – 44). За результатами ІІ етапу ВСО в активі закладу 10 призових місць з української мови та літератури, політології, географії, теоретичної та прикладної психології, технологічної освіти, фізики, хімії, англійської мови та літератури, журналістики, української мови. Студентські перемоги стали можливими завдяки науковому керівництву професора Денисика Г.І., доцентів Блажка О.А., Богатько В.В., Гороф’янюк І.В., Крупки В.П., Лапшина С.А., Сидоренко Ж.В., Пінаєвої О.Ю., Білюка А.І., Гандзюка В.О., старших викладачів Змієвської О.О. та Коломієць Л.І.

Інформація про переможців ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад 2016 – 2017 н.р.

У поточному навчальному році факультет математики, фізики і технологій вже вкотре був обраний базовим ВНЗ для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Математичних наук», а факультет філології й журналістики імені Стельмаха – для проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Українська мова». Обидва заходи пройшли на високому організаційному та методичному рівні.

Згідно із наказами МОН України № 1495 від 09.12.2016 р. та №1364 від 10.10.2017 р. наш університет призначено базовим ВНЗ з проведення Другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Української мови (за професійним спрямуванням)» на 2017-2019 роки та Другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт з «Початкової освіти» на 2018-2020 роки.

У 2016-2017 н.р. студенти взяли активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, відправивши до базових ВНЗ 35 робіт. 29 студентів були запрошені до участі у підсумкових конференціях, 24 з них стали переможцями й призерами конкурсу.

За результатами конкурсу студенти університету вибороли: 6 перших місць (з «Фізики», «Соціальних комунікацій», «Початкової освіти», «Теорії і методики професійної освіти»), 7 других місць (з «Фізики», «Української мови та літератури», «Інформатики, обчислювальної техніки та автоматизації», «Техногенної безпеки», «Педагогічних наук», «Романо-германських мов та літератур») та 11 третіх місць (з «Математичних наук», «Української мови та літератури», «Туризму», «Фізичного виховання та спорту», «Романо-германських мов та літератур») (табл. 2). Запорукою успішного виступу студентів стали зусилля їхніх наукових керівників (професорів Абрамчука В.С., Кадемії М.Ю., Куцевол О.М., Костюкевича В.М., доцентів Бака С.М., Холковської І.Л., Барановської І.Г., Мисліцької Н.А., Гороф’янюк І.В., Яровенка А.Г., Василінич Т.М., Галузяка В.М., Кирилюка Л.М., Вишиваної Н.В., Вознюк Т.В., Драчука А.І., Драчука С.П., старших викладачів Прадівлянної Л.М. та Думенко В.П.).

Інформація про переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016-2017 н.р.

Останні п’ять років кількість переможців ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад та ІІ туру Всеукраїнських конкурсів студентських науково-дослідних робіт невпинно зростає.


Динаміка кількості переможців ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад (ВСО) і ІІ туру Всеукраїнських конкурсів студентських науково-дослідних робіт (ВКСНДР) за 2013-2017 рр.

Помітні успіхи наших студентів, які беруть участь у міжнародних і всеукраїнських олімпіадах і конкурсах, що проводяться поза планом МОН України. Вже вкотре під керівництвом ст. викладача кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії Недибалюка А.Ф. збірна ВДПУ стала найкращою командою серед педвузів на XV Всеукраїнському студентському турнірі фізиків. Під керівництвом викладачів кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кадемії М.Ю., Шахіної І.Ю., Кобисі А.П. та Кобисі В.М. студенти навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, факультету математики, фізики і технологій та факультету філології й журналістики стали переможцями та призерами фінального етапу ХVІ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2017» та Міжнародного конкурсу з Web – дизайну та комп’ютерної графіки. Під керівництвом викладачів кафедри української мови Ткаченко В.І. та Вешелені О.М. студенти факультету філології й журналістики посіли призові місця на VІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Шевченка та XVIІ Міжнародному конкурсі у галузі українознавства на здобуття премії імені Ковальських.

Інформація про переможців Всеукраїнських студентських наукових конкурсів,
турнірів, олімпіад 2016-2017 н.р. (поза планом МОН України)

Загалом у всіх міжнародних і всеукраїнських студентських наукових олімпіадах, конкурсах і турнірах завойовано 51 призове місце, що є найкращим показником за всю історію Вінницького державного педагогічного університету. Наказом ректора № 227 від 31 травня 2017 р. за визначні успіхи в НДРС 46 наших вихованців були нагороджені грамотами університету, а 36-ти викладачам-науковим керівникам за ефективну організацію студентської науково-дослідної роботи були оголошені особисті подяки.


Загальна кількість призових місць в усіх наукових олімпіадах, конкурсах, турнірах у 2013-2017 роках

Цей високий результат дозволив університету посісти перше місце серед усіх педагогічних університетів України за підсумками проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2016-2017 року (лист МОН України від 10 жовтня 2017 року № 21.1/10-2223), а також посісти почесне третє місце серед усіх педагогічних університетів України за підсумками Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей 2016-2017 року (лист МОН України від 11 жовтня 2017 року №21.1/10-2230).

Наш навчальний заклад традиційно є не лише успішним учасником, а й сумлінним організатором студентських науково-методичних заходів найвищого рівня. Так, спільно з управлінням освіти і науки Вінницької обласної держадміністрації університет традиційно проводить регіональні етапи Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика і Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. У звітному році зазначені заходи традиційно пройшли на високому організаційному та методичному рівні.

Ефективно працює університетське Наукове товариство студентів, аспірантів і молодих вчених (керівник – асист. Вешелені О.М.). Одним з найбільших здобутків є цьогорічне проведення першого університетського конкурсу студентських науково-дослідних робіт, на якому були представлені результати досліджень найкращих молодих дослідників університету.