Facebook Youtube

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО у 2017-2018 навчальному році

Науково-дослідна робота студентів є важливою й невід’ємною частиною діяльності нашого навчального закладу у сфері науки.


Рис. 1. Кількість студентських наукових гуртків та проблемних груп у 2017-2018 н.р.

У 2017-2018 навчальному році у ВДПУ працює 159 студентських наукових гуртків і проблемних груп. Найбільше на факультеті математики, фізики і технологій (34); навчально-науковому інституті педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації (24); факультеті філології й журналістики (24); факультеті дошкільної, початкової освіти та мистецтв (23).

Студенти всіх структурних підрозділів массово беруть участь у різних міжнародних і всеукраїнських конференціях, активно публікуючи результати своїх наукових досліджень у фахових виданнях. На високому рівні проведена щорічна наукова конференція викладачів і студентів.


Рис. 2. Кількість студентів, які брали участь у щорічній конференції

Під час роботи 59 секцій було заслухано 1241 наукову доповідь, серед яких 905 – студентські. Найбільш активними були молоді науковці факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв; навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації; факультету філології й журналістики; факультету історії, етнології і права (рис. 2).


Важливим компонентом науково-дослідної роботи студентів є Всеукраїнські студентські олімпіади. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України і затвердженого Положення перший етап Всеукраїнських студентських олімпіад в університеті проходив у два тури: грудень 2017 року і лютий – березень 2018 р. Загалом було проведено 29 олімпіад, в якому взяли участь 757 студентів, серед яких найбільше з факультету фізичного виховання і спорту; факультету іноземних мов; факультету математики, фізики і технологій; навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.


Рис. 3. Кількість студентів-учасників І етапу ВСО

Закономірно, що високою активністю характеризується участь вихованців ВДПУ у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад. Загалом до базових ВНЗ були відряджені 44 студенти (в попередньому році – 39).

Призерами Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017-2018 н.р. стали:

 1. Стефанков Леонід – 1 місце з «Географії» (Денисик Г.І.);
 2. Ладанюк Ольга – 1 місце з «Української мови за професійним спрямуванням» (Каленич В.М.);
 3. Церклевич Денис – 1 місце з навчальної дисципліни «Хімія» (Блажко О.А., Сакалова Г.В., Худоярова О.С., Василінич Т.М.);
 4. Мартинюк Оксана – 2 місце з «Історії» (Войнаровський А.В.);
 5. Вольф Віолетта – 2 місце з «Педагогіки» (Кіт Г.Г., Старовойт Л.В., Голюк О.А.);
 6. Бойчук Світлана – 2 місце з «Трудового навчання та технологій» (Соловей В.В.)
 7. Раченко Леся – 3 місце з «Фізичної культури і спорту» (Романенко В.В.);
 8. Басістий Микола – 3 місце з «Фізичного виховання» (Асаулюк І.О.);
 9. Бандерс Марія – 3 місце з «Математики» (Панасенко О.Б.);
 10. Кучерук Ольга – 3 місце з «Музичного мистецтва» (Мозгальова Н.Г., Москвічова Ю.О., Сомик О.М.);
 11. Марчук Тетяна – 3 місце «Української мови і літератури» (Завальнюк І.Я., Поляруш Н.С.);
 12. Богацька Руслана – 3 місце з «Німецької мови» (Зарічанська Н.В.);
 13. Стоцька Яна – 3 місце з «Теоретичної та прикладної психології» (Паламарчук О.М., Перегончук Н.В.).

Таблиця 1.

Інформація про переможців ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад 2017 – 2018 н.р.


Як бачимо, на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади цього року результативно виступили представники майже усіх структурних підрозділів, проте найефективніше спрацювали студенти та викладачі факультету філології й журналістики, виборовши три призових місця; представники природничо-географічний факультету, факультету математики, фізики і технологій, факультету фізичного виховання і спорту, факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв вибороли по два призових місця; студенти факультету історії, етнології і права та навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації – по одному призовому місцю.

Таким чином, на сьогодні (за попередніми даними) в активі університету тринадцять призових місць (2 перших, 4 других та 7 третіх), що майже на третину перевищує високий показник минулого року.

У 2017-2018 н.р. студенти взяли активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, відправивши до базових ВНЗ 54 роботи. 32 студенти були запрошені до участі у підсумкових конференціях, 24 з них стали переможцями й призерами конкурсу.


Таблиця 2.

Інформація про переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,
технічних та гуманітарних наук у 2017-2018 н.р.


Переможцями й призерами Всеукраїнського конкурсу стали:

 • Медведєв Роман – 1 місце «Теорія і методика професійно ї освіти» (Кадемія М.Ю., Кобися В.М.);
 • Лоїк Оксана – 1 місце «Біологія» (Рогач В.В.);
 • Кривоконь Світлана та Кривоконь Тетяна – 1 місце «Початкова освіта» (Кривошея Т.М.);
 • Липовецька Юлія – 2 місце «Фізична культура і спорт» (Щепотіна Н.Ю.)
 • Пилипенко Ярослава – 2 місце «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» (Демченко О.П.);
 • Бабич Ірина та Саркісян Осана – 2 місце «Фізика та астрономія» (Заболотний В.Ф.)
 • Крилевська Альона – 2 місце «Українська мова та література (в т.ч. методика їх викладання)» (Куцевол О.М.);
 • Лиса Антоніна – 2 місце «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (Кобися А.П.);
 • Глиздова Альона та Узвенчук Вероніка – 2 місце «Загальна та соціальна психологія» (Шульга Г.Б., Коломієць Л.І.);
 • Краєвська Тетяна – 2 місце «Педагогічна та вікова психологія» (Паламарчук О.М., Перегончук Н.В.);
 • Слівінська (Мартинюк) Анна – 2 місце «Географія» (Воловик В.М.);
 • Приходько Владислав – 2 місце «Романо-германські мови та літератури» (Забужанська І.Д.);
 • Рахівська Віра – 2 місце «Освітні, педагогічні науки» (Галузяк В.М.);
 • Білявська Ірина та Гук Ганна – 3 місце «Дошкільна освіта» (Присяжнюк Л.А.)
 • Бредіхіна Анна – 3 місце «Історія та археологія» (Кравчук О.М.);
 • Сенів Мар’яна – 3 місце «Фізична культура і спорт» (Вознюк Т.В.);
 • Богачук Ірина – 3 місце «Журналістика» (Гандзюк В.О.);
 • Михайлова Марія – 3 місце «Педагогічна та вікова психологія» (Галузяк В.М.);
 • Вашкевич Валерія та Демчишина Світлана – 3 місце «Соціальна робота» (Холковська І.Л.)

Отже, на сьогодні за попередніми даними в активі університету 24 призових місця: 4 перших, 12 других та 8 третіх, що перебуває на високому рівні попередніх років. На графіку (рис. 4) по кожному зі структурних підрозділів показано відношення кількості надісланих конкурсних робіт до кількості студентів, які були запрошені на підсумкові конференції, й до кількості студентів, які вибороли призові місця.


Рис. 4. Результати участі в ІІ турі ВКСНДР 2017-2018 н.р.

Графік чітко демонструє пряму лінійну залежність між кількістю підготовлених та надісланих студентських робіт й кількістю призових місць, здобутих студентами і їхніми науковими керівниками. Отже, висновок очевидний: «більше проектів, хороших і різних».

Узагальнена інформація щодо кількості призових місць на Всеукраїнських студентських олімпіадах і Всеукраїнських конкурсах студентських науково-дослідних робіт представлена на рис. 5.


Рис. 5. Динаміка кількості переможців ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад (ВСО) та ІІ туру Всеукраїнських конкурсів студентських науково-дослідних робіт (ВКСНДР) за останні 5 років

Варто особливо відзначити успіхи наших вихованців, які беруть участь у міжнародних і всеукраїнських олімпіадах і конкурсах, що поводяться поза планом МОН України.

Під керівництвом професора кафедри історії та культури України Романюка І.М. збірна команда ВДПУ у складі Якименка Андрія, Пенішкевича Олега та Танасійчука Михайла посіли 3-е командне місце на Всеукраїнському студентському турнірі істориків.

Під керівництвом проф. Завальнюк І.Я. студентка факультету філології й журналістики Мельник Ганна посіла 3-є місце на VІІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Шевченка.

Завдяки зусиллям старшого викладача кафедри методики філологічних дисциплін та стилістики української мови Пойди О.А. студентки факультету філології й журналістики Михальчук Людмила, Марчук Тетяна та Федонюк Любов вибороли 1-е командне місце на VI Всеукраїнському турнірі буктрейлерів «Book Fashion 2018», а студентка Скриганюк Вікторія зайняла 2 місце в індивідуальній першості.

Під керівництвом викладачів кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кадемії М.Ю., Кобисі В.М., Кобисі А.П. та Кізім С.С. студенти навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, факультету іноземних мов та природничо-географічного факультету Альошин Костянтин, Корчовий Максим, Брунько Марина, Герасімов Олександр, Медведєв Роман, Грінберг Олександра, Чехмейструк Ліана, Андрущенко Дар’я, Лиса Антоніна, Дмитерко Наталія, Саракуз Тетяна, Пасічник Тетяна, Слівінська Анна, Бахновська Олена та Миколайчук Аліна стали переможцями та призерами фінального етапу ХVІІ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2018» та Міжнародного конкурсу з Web – дизайну та комп’ютерної графіки.

Під керівництвом доц. Кравчука О.М. студентка факультету історії етнології і права Федоченко Анастасія виборола 3-е місце на Всеукраїнському конкурсі наукових статей серед студентів та аспірантів, а під керівництвом доц. Волошиної О.В. студенти факультету філології й журналістики та інституту педагогіки, психології та підготовки фахівців вищої кваліфікації Супріган Вікторія, Копиця Роман та Рахівська Віра здобули призові місця на VI Всеукраїнському конкурсі наукових робіт із соціальної педагогіки та соціальної роботи.


Таблиця 3.

Інформація про переможців інших Всеукраїнських студентських наукових конкурсів, турнірів, олімпіад 2017-2018 н.р.


Загалом у всіх міжнародних і всеукраїнських студентських наукових олімпіадах, конкурсах і турнірах завойовано 66 призових місць, що відчутно перевершує й без того високі результати року минулого і є новим найкращим показником за всю історію Вінницького державного педагогічного університету. Студентська науково-дослідна робота завжди була потужною складовою загальної університетської науки, проте, із гордістю та задоволенням маємо визнати, що за останні три роки ми підняли власну планку майже захмарно.


Рис. 6. Загальна кількість призових місць в усіх наукових олімпіадах, конкурсах, турнірах у 2013-2018 рр.

Не можу не згадати, що у поточному навчальному році факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв був обраний базовим закладом для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Початкової освіти», а факультет філології й журналістики імені Стельмаха став базовим для проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». І другий етап Конкурсу, і другий тур Олімпіади традиційно пройшли на високому організаційному та методичному рівні. Докладніше про ці заходи ми почуємо під час обговорення.

Отже, аналізуючи наведені показники можна зробити висновок, що науково-дослідна робота студентів в цілому перебуває на дуже високому рівні: особливо помітними є успіхи на Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, турнірах, постійно організовуються різні науково-методичні заходи, зростає кількість публікацій. У той же час це означає, що увагу до науково-дослідної роботи студентів не потрібно послаблювати, а постійно перебувати в творчому пошуку сучасних та інноваційних форм такої роботи.