Fb VSPU
Vk VSPU
VSPU.EDU.UA
ico-vspu
ВІННИЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ - ПЛЕКАЄ МУДРЕ, ДОБРЕ, ВІЧНЕ!

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського здійснюється на освітньо-науковому рівні «доктор філософії» (PhD) та науковому рівні доктор наук через навчання в аспірантурі або шляхом прикріплення здобувачів до університету для підготовки та написання дисертації.

Аспірантура Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського створена наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 1991 року, здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації з 1992 року. Докторантура Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації з 2002 року. Підготовка осіб в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

  • за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
  • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

Прикріплення здобувачів для підготовки та написання дисертації здійснюється за кошти юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту.


Форми навчання:

  • з відривом від виробництва – 4 роки;
  • без відриву від виробництва – 4 роки;
  • здобувачі наукового ступеня – до 5 років;
  • підготовка в докторантурі – 2 роки.

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського здійснюється набір до аспірантури денної та заочної форми навчання за науковими спеціальностями:

011 Науки про освіту

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

017 Фізична культура і спорт

032 Історія та археологія

035 Філологія

053 Психологія

091 Біологія

103 Науки про Землю


Підготовка в докторантурі здійснюється за науковими спеціальностями:

011 Науки про освіту

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

032 Історія та археологія

035 Філологія