Facebook Youtube

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Напрями розвитку наукової та науково-технічної діяльності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на 2017 рік:


  1. посилення Інтернет-активності університету, кафедр, фахових журналів і кожного науковця (створення наукових профілів у міжнародних наукометричних базах);
  2. підвищення активності публікування в наукових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Copernicus та ін.);
  3. залучення колективів кафедр, наукових лабораторій і шкіл до виконання програми Європейського Союзу «Horizon-2020», Еразмус+ та інших у сфері вищої освіти;
  4. активізація стажування науково-педагогічних працівників у провідних закордонних наукових установах і навчальних закладах;
  5. посилення наукової співпраці з іншими ВНЗ та науковими установами України (спільні наукові лабораторії, науково-дослідні проекти, наукові конференції й видання);
  6. організація заходів щодо попередження проявів порушення правил академічної доброчесності та запровадження процедур перевірки наукових робіт студентів і науково-педагогічних працівників на плагіат.

План науково-дослідної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на 2017 рік