Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ


ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕРКЦІЇ


ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Природничо-географічний факультет.

  Кафедри:
 • Географії
 • Хімії та методики навчання хімії
 • Біології

Факультет філології і журналістики імені Михайла Стельмаха

Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної

  Кафедри:
 • Дошкільної та початкової освіти
 • Мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти.
 • Вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти.
 • Музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії

Факультет історії, права і публічного управління.

  Кафедри:
 • Всесвітньої історії,
 • Історії та культури України,
 • Правових наук та філософії.

Факультет іноземних мов.

Факультет математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій.

 • Кафедра алгебри і методики навчання математики.
 • Математики та інформатики
 • Кафедра фізики і методики навчання фізики, астрономії
 • Кафедра технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності

Факультет фізичного виховання і спорту.

  Кафедри:
 • Кафедра теорії і методики фізичного виховання
 • Теорії і методики спорту
 • Медико–біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації
 • Фізичного виховання

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.

  Кафедри:
 • Кафедра психології та соціальної роботи
 • Кафедра педагогіки і професійної освіти
 • Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті