Facebook Youtube Instagram

Упродовж 2020 року співробітниками Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського виконувалась низка робіт наукового характеру, що фінансувалися вітчизняними установами.


Сума 6 545 грн. була зароблена за наукові послуги, надані в межах роботи Педагогічного ХАБу ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, де доцентом кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти Шикирінською Оксаною Анатоліївною було проведено науково-методичний семінар «Особливості участі вихователя в організації педагогічного процесу музичного виховання дошкільників» на базі ЗДО № 2 «Калинка» м. Жмеринка. Вихователі та музичні керівники дитячих садочків міста мали змогу ознайомитись із сучасними тенденціями музичного виховання дітей дошкільного віку, отримали сертифікати, комплект методичних матеріалів і оплатили нам це все як наукові послуги.

Загальний обсяг фінансування наукової діяльності з усіх джерел у 2020 році, тобто кошти, що пройшли через рахунки спеціального фонду університету, складає 93 960 грн. (у 2019 було 80 тисяч грн.). Маємо навчитись заробляти більше, зокрема й за рахунок надання наукових послуг, а ще краще – за рахунок міжнародних грантів.


Загалом на кожному факультеті виконуються по кілька кафедральних тем. Рішенням вченої ради університету від 23 грудня 2020 року (протокол №6) були затверджені підсумкові звіти 10 кафедральних науково-дослідних робіт, термін виконання яких закінчився у 2020 році:

 • «Створення і поновлення інформаційно-освітнього середовища вищого педагогічного навчального закладу» (керівник – проф. Коношевський Л.Л. );
 • «Педагогічні умови навчання іншомовного професійного спілкування майбутніх учителів у парадигмі сучасної комунікативної лінгвістики» (керівник – доц. Подзигун О.А. );
 • «Формування та розвиток методико-математичних компетентностей майбутніх учителів» (керівник – проф. Матяш О.І. );
 • «Теоретико-методичні засади підготовки вчителів музичного мистецтва» (керівник – проф. Мозгальова Н.Г. );
 • «Теоретико-методичні основи програмування і моделювання тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації» (керівник – проф. Костюкевич В.М. );
 • «Лексико-семантичні, лінгвопрагматичні та когнітивно-дискурсивні особливості різнорівневих одиниць англійської мови» (керівник – доц. Прадівлянна Л.М. );
 • «Актуальні проблеми дослідження Східного Поділля в контексті української історії» (керівник – проф. Романюк І.М. );
 • «Модернізація мовної та літературної освіти середньої і вищої школи» (керівник – проф. Куцевол О.М. );
 • «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку» (керівник – доц. Лешко У.О. );
 • «Літературні контексти ХХ століття: від модерності до традицій» (керівник – доц. Поляруш Н.С. ).

Принагідно нагадуємо, що нові кафедральні теми МОН України вимагає реєструвати в УкрІНТЕІ (онлайн-реєстрація), а результати ми домовились оформляти у вигляді колективної монографії і розміщувати її в репозитарії університету.

Одним із видів підтвердження цінності наукових результатів є патенти й авторські свідоцтва. У 2020 році співробітниками ВДПУ було отримано 1 патент та 8 свідоцтв про реєстрацію авторського права:


Патент на корисну модель

 • «Спосіб тривимірної діагностики деформації хребта, грудної клітки та кісток таза» (№ 139727 від 10.01.2020 р.; автори – Герасименко В.В., Ломинога С.І., Скорюкова Я.Г., Козачко О.М.);

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на науковий твір:

 • «Модель інтерактивної навчальної гри» «Спортивні терміни» (№95218, 10.01.2020 р.; автори – Гаврилова Н.В., Задорожна О.Р., Бріскін Ю.А., Пітин М.П., Нерода Н.В., Богуславська В.Ю., Онищук В.Є.);
 • «Модель настільної навчальної гри «Спортивна дуель» (№95219 від 10.01.2020 р.; автори – Задорожна О. Р., Бріскін Ю. А., Пітин М. П., Смирновський С. Б., Богуславська В. Ю., Драчук С. П., Дідик Т. М.);
 • «Теоретико-методичний підхід до визначення динаміки спортивної форми гравців у командних ігрових видах спорту» (№ 95454 від 20.01.2020 р.; автори – Костюкевич В.М., Шинкарук О.А., Щепотіна Н.Ю.);
 • «Теоретико-методичні основи програмування тренувального процесу спортсменів у річному циклі підготовки» (№ 95453 від 20.01.2020 р.; автори – Костюкевич В.М., Шинкарук О.А., Щепотіна Н.Ю.);
 • «Технологія розробки критеріїв оцінки фізичної підготовленості населення» №96565 від 10.03.2020 р.; автори – Мірошніченко В.М., Фурман Ю.М., Брезденюк О.Ю.);
 • «Інтерактивний травел-квест «Подільський експрес» (№ 95481 від 21.01.2020 р.; автор – Мельничук Т.А.);
 • «Інтерактивний травел-квест «Країна - U» (№100313 від 08.10.2020 р.; автор – Мельничук Т.А.);
 • «Науковий твір «Система управління державним соціальним страхуванням в СРСР (1922 – 1933 рр.)» (№98172 від 16.06.2020 р.; автор – Вальчук О.І.).