Коломієць Алла Миколаївна

проректор з наукової роботи

доктор педагогічних наук, професор

професор кафедри педагогіки і професійної освіти

Народилась 24 березня 1964 року у с. Печера Тульчинського району Вінницької області.

Навчальна діяльність

У 1985 році закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту за спеціальністю «вчитель математики і фізики».

Упродовж 1992-1995 років навчалася в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 01.04.07 – «Фізика твердого тіла».

Упродовж 2005-2008 років навчалася в докторантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».


Трудова діяльність

Упродовж 10 років працювала вчителем математики, фізики та інформатики в школах міста Вінниця у класах з поглибленим вивченням математики і фізики.

З 1992 року працювала викладачем на кафедрі математики, а упродовж 2011-2016 років – завідувачем кафедри математики та методики навчання математики (математики та інформатики) Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

З вересня 2016 р. працює на посаді проректора з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. На посаді професора кафедри педагогіки і професійної освіти викладає навчальну дисципліну «Методологія та методика наукових досліджень» для студентів магістратури.


Наукова діяльність

У 1997 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію «Взаємодія дислокацій з точковими та більш потужними локальними дефектами і її вплив на рух дислокацій в кристалах кремнію» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (науковий керівник – член-кореспондент НАН України, проф. Макара В.А.).

У 2008 році в Інституті педагогічної освіти та освіти дорослих (м. Київ) захистила дисертацію «Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутніх учителів початкових класів» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (науковий консультант – академік НАПН України, проф. Гуревич Р.С.).

З 2004 року є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради ВДПУ із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Під керівництвом проф. Коломієць А.М. захистились 14 кандидатів педагогічних наук.

Професор Коломієць А.М. є автором понад 200 публікацій з проблем природничо-математичної освіти, професійної підготовки вчителя, інформатизації навчання, інформаційної культури особистості, організація наукової діяльності.

Нагороджена знаком «Відмінник освіти» (2004), медаллю К. Д. Ушинського (2012), медаллю В.О. Сухомлинського (2017).


ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0536-0147

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/D-3624-20 18

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7102462185

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Yw5X6vsAAAAJ&hl=uk

Office telephone: +38-0432-27-68-82


Громов Євген Володимирович

доктор педагогічних наук, професор,

начальник аналітично-організаційного відділу,

професор кафедри педагогіки,

професійної освіти та управління освітніми закладами,

професор кафедри методики навчання іноземних мов

Народився 17 травня 1972 року у місті Вінниця.


Навчальна діяльність

Упродовж 1989-1994 років навчався на Факультеті інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету за спеціальністю «Обчислювальні машини, комплекси, системи, мережі». По закінченні здобув кваліфікацію «інженер–системотехнік».

Упродовж 1998-2003 років навчався (заочно) на Факультеті іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)». По закінченні здобув кваліфікацію «вчитель англійської мови та зарубіжної літератури».

Упродовж 2007-2010 років навчався в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти», яку закінчив достроково.


Трудова діяльність

Упродовж 1994-2002 років працював інженером на підприємствах м. Вінниця.

З 2004 року по теперішній час очолює аналітично-організаційний відділ Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

З 2003 року по теперішній час працює на кафедрі методики навчання іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, де викладає навчальну дисципліну «Англійська мова для академічного спілкування» для студентів магістратури.

С 2018 року по теперішній час працює на кафедрі педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, де викладає навчальні дисципліни «Методологія та методика наукових досліджень», «Інноваційно-проектна і грантова діяльність», «Порівняльна педагогіка» для студентів магістратури та аспірантів.


Наукова діяльність

До кола наукових інтересів Громова Є.В. належать: порівняльна педагогіка, професійна освіта, методологія наукових досліджень, методика навчання іноземних мов. Є автором монографії, кількох навчально-методичних посібників і понад 70 наукових статей у вітчизняних та закордонних фахових виданнях.

У листопаді 2010 року Громов Є.В. захистив дисертацію «Сучасні тенденції розвитку професійної технічної освіти в Польщі» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» (науковий керівник – проф. Шестопалюк О.В.).

У листопаді 2020 року Громову Є.В. було присвоєне вчене звання доцента (наказ МОН України від 26.11.2020 р. №1471).

У жовтні 2020 року Громов Є.В. захистив дисертацію «Теоретичні і методичні засади іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах Польщі та Чехії» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» (науковий консультант – проф. Коломієць А.М.).

У червні 2023 року Громову Є.В. було присвоєне вчене звання професора (наказ МОН України від 20.06.2023 р. №768).


ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0234-606X

Researcher ID: https://publons.com/researcher/1901841/v/

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57218901423&zone

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=PdaxPUkAAAAJ

Office telephone: +38-0432-61-80-72

e-mail: yevhen.hromov@vspu.edu.ua, vdpu2004@i.ua


Пархонюк Валентина Олексіївна

фахівець І категорії аналітично-організаційного відділу

Народилася 18 березня 1963 року у селі Сальник Калинівського району Вінницької області.


Навчальна діяльність

Упродовж 1996-2001 років навчалася на Факультеті філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Українська мова та література». По закінченні здобула кваліфікацію «вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури».


Трудова діяльність

З 1979 року по теперішній час працює на посаді фахівця І категорії аналітично-організаційного відділу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


тел. робочий +38-0432-61-80-72

тел. мобільний +38-098-46-29-713Бабчук Ольга Миколаївна

фахівець І категорії аналітично-організаційного відділу

Народилася 14 жовтня 1992 року у селі Цибулівка

Тростянецького району Вінницької області.


Навчальна діяльність

Упродовж 2010-2015 років навчалася на Факультеті дошкільної, початкової освіти та мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Початкова освіта». По закінченні здобула кваліфікацію «організатор початкової освіти, вчитель початкової школи».


Трудова діяльність

З 2017 року по теперішній час працює на посаді фахівця І категорії аналітично-організаційного відділу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


тел. робочий +38-0432-27-68-82