Facebook Youtube Instagram

Основні результати наукової діяльності університету у 2020 році забезпечували 387 штатних науково-педагогічних працівників, з яких 83 відсотки мають наукові ступені та/або вчені звання:


У 2020 році викладачами та співробітниками ВДПУ було захищено 8 докторських та 12 кандидатських дисертацій:


Докторські:

 1. Асаулюк Інна Олексіївна (24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення);
 2. Бак Сергій Миколайович (01.01.02 – диференціальні рівняння);
 3. Богуславська Вікторія Юріївна (24.00.01 – олімпійський і професійний спорт);
 4. Візнюк Інесса Миколаївна (19.00.04 – медична психологія);
 5. Громов Євген Володимирович (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти);
 6. Лазаренко Наталія Іванівна (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти);
 7. Лящ Оксана Павлівна (19.00.07 – вікова та педагогічна психологія);
 8. Чухрій Інна Володимирівна (19.00.08 – спеціальна психологія);

Кандидатські:

 1. Брик Марина Мурманівна (10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство);
 2. Головкіна Вікторія Володимирівна (017 – фізична культура і спорт);
 3. Грицак Анатолій Васильович (05.13.21 – системи захисту інформації);
 4. Данилишина Катерина Олександрівна (015 – професійна освіта);
 5. Демкова Віта Олександрівна (13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика);
 6. Добровольська Руфіна Олегівна (015 – професійна освіта);
 7. Кіналь Анна Юріївна (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти);
 8. Матіюк Дмитро Володимирович (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки);
 9. Мельник Юлія Вікторівна (19.00.01 – загальна психологія, історія психології);
 10. Московчук Ольга Сергіївна (011 – освітні, педагогічні науки);
 11. Чорна Олена Миколаївна (19.00.07 – вікова та педагогічна психологія);
 12. Шаталюк Галина Сергіївна (03.00.12 – фізіологія рослин).

Приріст у 5-6-8 докторів наук щороку – це гарна традиція. Намагатимемось її дотримуватись, маємо всі підстави і в 2021 році отримати ще кілька докторів і понад 10 кандидатів наук з числа нинішніх штатних працівників.


Загалом на фоні сталого відсотку працівників зі степенями та званнями маємо значне зростання кількості докторів наук. Наразі їх 55, тобто майже кожний сьомий співробітник університету має докторський ступінь, а за 5 років кількість докторів подвоїлась.


Упродовж звітного року Міністерством освіти і науки України було присвоєно вчене звання доцента викладачам Нікітченко Л.О., Наконечній Л.Й., Громову Є.В.

Указом президента України від 21 січня 2020 року присвоєне почесне звання «Заслужений артист України» (ПЗ №018909) ст. викл. Лановенко Н.В.

Доценти Демченко О.П. та Яковлів В.Л. нагороджені нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» (наказ МОН України від 22. 09.2020 р.).

Значною мірою на якість наукового потенціалу ВДПУ впливає наявність аспірантури, яка функціонує з 10 спеціальностей, та докторантури за 2 спеціальностями. Станом на серпень 2020 року в аспірантурі на всіх формах навчаються 116 аспірантів, а також здійснюється підготовка 2-х докторантів Звітного року кількість аспірантів дещо зменшилась, проте тримається на стабільно високому рівні.