Facebook Youtube Instagram

Основні питання наукової діяльності знайшли своє відображення у Плані науково-дослідної роботи університету на 2021 рік.

Згідно з пропозиціями, що були подані кафедрами, у 2021 році передбачається:

 • захист 3 докторських дисертацій;
 • захист 14 кандидатських дисертацій;
 • буде виконуватись 35 кафедральних науково-дослідних робіт;
 • науковці планують долучитися до написання: 38 монографій, 121 підручника та навчально-методичного посібника, 158 статей у виданнях, що індексуються SCOPUS та Web of Science;
 • до МОН України подано заявки на проведення 20 міжнародних і Всеукраїнських наукових конференцій;
 • усі кафедри університету декларують активізацію міжнародної діяльності.


План роботи
наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського на 2021 р.

 1. Інформування та консультування молодих учених щодо конкурсів та процедури подання документів на здобуття Премій та Стипендій Верховної Ради та стипендій Кабінету Міністрів для молодих учених (протягом року, через сторінку Наукового товариства у Facebook, таспільноту у Viber).
 2. Популяризація діяльності молодих учених у суспільстві (протягом року – висвітлення діяльності молодих учених ВДПУ у соціальних мережах, публікація серії статей у друкованих ЗМІ).
 3. Взаємодія з освітніми закладами в рамках популяризації науки, а також залучення осіб старшого шкільного віку до науково-технічної діяльності (березень-травень – проведення конкурсу із розв’язування ребусів, кросвордів на управлінсько-правову тематику;організація і супровід наукового проекту «Стратегічні напрямки розвитку моєї ОТГ» спільно з представниками органів місцевого самоврядування).
 4. Організація заходів, направлених на налагодження професійних контактів між науковцями ЗВО та НУ для розширення можливостей наукової співпраці, подання спільних науково-дослідних робіт (протягом року).
 5. Моніторинг кількісного та якісного складу молодих учених ВДПУ(протягом року).

Основні проблеми і пріоритетні напрями подальшої наукової діяльності

Підводячи підсумки науково-дослідної роботи університету за 2020 рік, можна було б констатувати, що одержані результати наукової діяльності наших співробітників цілком відповідають вимогам, темпам і очікуванням сьогодення. Проте, як показує практика, вимоги сьогодення з кожним роком стають усе жорсткішими. Тому окреслюємо розширене коло важливих проблем, які потребують якнайшвидшого розв’язання, а саме:

 1. Слабка участь структурних підрозділів у проектах і програмах грантової підтримки науково-дослідної діяльності з боку вітчизняних і закордонних джерел фінансування.
 2. Не всі кошти, залучені на наукову діяльність із зовнішніх джерел, проходять через рахунки спеціального фонду університету, отже не можуть бути зараховані нам в актив на рівні МОН України.
 3. Варто спробувати отримання категорії «А» нашими фаховими виданням.
 4. Лише 52% штатних викладачів мають публікації у виданнях, що індексуються базами Scopus або Web of Science.
 5. Низьким залишається відсоток викладачів, які мають п’ять і більше публікацій у базах Scopus і Web of Science (лише 13% штатних викладачів).
 6. Недостатня кількість вчених університету (лише біля 90) мають ненульові індекси цитувань у Scopus і Web of Science.

Тому до перспективних напрямів поліпшення організації наукової діяльності в університеті відносимо якомога скоріше розв’язання цих питань.


SWOT-аналіз наукової діяльності ВДПУ представлений в таблиці: