Facebook Youtube Instagram

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Соціально-психологічна служба Педуніверситету була створена з метою підвищення ефективності освітнього процесу, розвитку і формування зрілої професійно орієнтованої особистості здобувача вищої освіти за умови збереження психологічного здоров’я всіх учасників процесу засобами прикладної психології, соціології і соціальної педагогіки.

Робота соціально-психологічної служби спрямована на допомогу особистості у вирішенні різного роду психологічних проблем, пов’язаних із непростими життєвими ситуаціями, із труднощами у спілкуванні, у родинних стосунках, у здійсненні вибору, визначенні життєвих цілей і задач тощо.


Основними завданнями соціально-психологічної служби є:

 • підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу, гуманізація стосунків у студентських і викладацьких колективах;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника освітнього процесу;
 • сприяння повноцінному особистісному розвиткові здобувачів вищої освіти та створення належних психологічних умов для формування у них мотивації до навчання, самореалізації творчих здібностей, самовиховання і саморозвитку;
 • поглиблення професійної мотивації, сприяння у професійному і особистісному самовизначенні студентської молоді, формування навичок побудови професійної кар’єри і життєвого шляху в цілому;
 • психологічне забезпечення профілактики девіантної та аддиктивної поведінки серед здобувачів вищої освіти, конфліктів та особистісних проблем.

Основні функції соціально-психологічної служби Педуніверситету:

 • діагностика – соціальне і психологічне вивчення здобувачів вищої освіти, викладачів і співробітників, груп і колективів, моніторинг соціальних процесів та психічного розвитку окремих здобувачів вищої освіти, визначення причин, що ускладнюють особистісний розвиток, навчання та взаємини в колективі;
 • корекція – здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психічному та особистісному розвиткові і поведінці, схильності до узалежнень та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки;
 • реабілітація – надання психолого-педагогічної і соціальної допомоги здобувачам вищої освіти, які перебувають у кризовій життєвій ситуації, з метою адаптації їх до умов навчання у Педуніверситеті та соціального середовища;
 • профілактика – своєчасне попередження відхилень у психічному та особистісному розвиткові, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у освітньому процесі, попередження наркоманії, алкоголізму, суїцидів, расової і соціальної нетерпимості, аморального способу життя тощо;
 • прогностика – побудова на основі діагностики моделей поведінки груп та окремих особистостей, проектування на цій основі змісту і напрямів індивідуального розвитку здобувача вищої освіти, його життєвих планів, формування професійного самовизначення та позитивної життєвої перспективи, визначення тенденцій розвитку груп і колективів, соціально-психологічної ситуації у освітньому процесі в цілому;
 • психологічна просвіта – підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу – здобувачів вищої освіти, викладачів, співробітників.

Основні форми роботи соціально-психологічної служби:

 • Індивідуальні (групові) психологічні консультації та бесіди;
 • Пізнавальні зустрічі на психологічну тематику (лекції, психодіагностичні практикуми, експресивні методи творчого самовираження, дискусії, аналіз конкретних ситуацій, ігрове моделювання, імітаційні ігри);
 • Соціально-психологічні тренінги;
 • Тестування особистісних якостей;
 • Співпраця з наставниками академічних груп;
 • Проведення актуальних психологічних досліджень.

Соціально-психологічна служба університету активно співпрацює з:

 • кафедрою психології та соціальної роботи;
 • тренінговим центром;
 • інформаційно-ресурсним центром;
 • громадськими організаціями.

З усіх питань звертатись до практичного психолога Чорної Олени Миколаївни тел. (098) 879-25-25, (097) 453-37-26.

Чорна Олена Миколаївна

Соціально-психологічна служба знаходиться в 236 каб., навчальний корпус №1.

Для студентів та працівників Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського участь у всіх формах роботи БЕЗКОШТОВНА.

Телефон довіри: 27-66-52Допомога собі та іншим у подоланні наслідків шоку, стресу чи травми

Надання першої психологічної допомоги людям, які пережили кризову подію

Контакти безкоштовної кризової допомоги