Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.


Шановні колеги!
Запрошуємо Вас надрукувати матеріали Ваших лінгвістичних досліджень у збірнику наукових праць
«Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство)»

(випуск № 30)
Детальніше


ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»
(28-29 квітня 2020 року)

Наказ МОН України № 1580 від 17.12.2019 р.
Детальніше Анкета


Проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта»

Детальніше


Електронна скринька довіри:
dovira@vspu.net

На цю електронну адресу Ви можете надсилати свої повідомлення про проблеми, які є в університеті, про факти зловживань, корупційних проявах тощо.

Ваша конфіденційність гарантується.

Детальніше


Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Детальніше...

Запрошення до участі у проекті

Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) запрошує науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти (ЗВО), які здійснюють підготовку педагогічних кадрів, до участі у проекті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», що виконується за підтримки посольств Великої Британії та США, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси з вересня 2017 року до тепер.

Детальніше


Шановні, автори статей збірника наукових праць
«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», № 53
.
На літній період (липень-серпень) з питань друку звертайтесь до
Люльчак Світлани Юріївни за № (097) 455 8299.
У зв'язку з отриманням ліцензії на провадження освітньої діяльності проводиться набір на спеціальності:

281 Публічне управління та адміністрування, для здобуття ОС Доктор філософії

(Ліцензований обсяг – 8 осіб)

281 Публічне управління та адміністрування, ступінь освіти - магістр

(Ліцензований обсяг на основі СО бакалавра денна форма навчання – 15, ліцензований обсяг на основі СО магістра заочна форма навчання - 25)

023 Образотворче мистецтво, ступінь вищої освіти - бакалавр

(Ліцензований обсяг денної форми – 24; заочної форми навчання - 23 особи)

242 Туризм, ступінь освіти - бакалавр

(Ліцензований обсяг на денну форму – 25; на заочну форму навчання – 10 осіб)

До відома абітурієнтів!

У зв'язку з отриманням ліцензії на провадження освітньої діяльності, факультет фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського проводить набір за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, ступінь вищої освіти - бакалавр. (Ліцензійний обяг - 48 осіб). Освітня програма - фізична терапія, ерготерапія. Освітнякваліфікація - бакалавр фізичної терапії, ерготерапії при захворюванні внутрішніх органів.

Предмети ЗНО:

1) Українська мова і література, коефіцієнт - 0,3

2) Біологія або хімія, коефіцієнт - 0,35

3) Фізика або математика - коефіцієнт 0,25

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського
на факультеті філології й журналістика імені Михайла Стельмаха 18-19 квітня 2018 р.
відбулася Всеукраїнська студентська олімпіади з навчальної дисципліни
«Українська мова (за професійним спрямуванням)»
Результати ВСО Умови проведення ВСО

До уваги користувачів бібліотеки ВДПУ
Визначення індексів УДК, ББК, авторського знаку

Для отримання класифікаційних індексів

Універсальної десяткової класифікації (УДК) на документ (статтю, монографію, тези доповідей, дисертацію, автореферат дисертації, підручник та ін.) наукові працівники та студенти ВДПУ можуть звертатися

у відділ комплектування та наукової обробки документів бібліотеки

(вул. Острозького, 32, корп. 3, бібліотека, кім. 4)

Понеділок
Середа
П'ятниця
}     з 900 до  1600 , перерва   з 1200 до 1300

Переглянути детальну інформацію