Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.


Відвідування сторінок сайту від: 29.11.16 14:30

Головна сторінка університету:

Природничо-географічний факультет: 10253

Факультет філології і журналістики: 14605

Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв:

Факультет історії, етнології і права: 14932

Факультет іноземних мов: 19884

Факультет математики, фізики і технологій: 9580

Факультет фізичного виховання і спорту: 15038

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації: 9535

Сторінка абітурієнта: 67225

Студентська сторінка: