Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.


Відвідування сторінок сайту від: 29.11.16 14:30

Головна сторінка університету:

Природничо-географічний факультет: 8745

Факультет філології і журналістики: 12318

Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв: 11895

Факультет історії, етнології і права: 12833

Факультет іноземних мов: 16927

Факультет математики, фізики і технологій: 9447

Факультет фізичного виховання і спорту: 12727

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації: 9535

Сторінка абітурієнта: 66800

Студентська сторінка: