Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.


УНІВЕРСИТЕТ МИКОЛАСА РОМЕРІСА
Вільнюс, Литва
МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ
БАЛТІЙСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ-КОНФЕРЕНЦІЯ
INTELLECTUAL ECONOMICS,
MANAGEMENT AND EDUCATION

20 вересня 2019 року
Інформаційний лист    Програма стажування
Заявка на стажування
26-27 вересня 2019 р.
ХХХ Вінницька Всеукраїнська
Наукова історико-краєзнавча конференція
«Вінничина: минуле та сьогодення»
Присвячена 100-річчу національної революції
Інформаційний лист
VІI Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів
«Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»
22-23 жовтня 2019 року
Інформаційний лист
IV Міжнародна науково-практична конференція
«Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична цінність»

26-30 листопада 2019 р., Новий Сонч, Польща
Інформаційний лист    Програма стажування