Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Звітна науково-практична конференція молодих учених і студентів
Навчально-наукового інституту педагогіки, психології,
підготовки фахівців вищої кваліфікації
«Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»
16-17 квітня 2019 року
Інформаційний лист...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції
«Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в
контексті наступності дошкільної та початкової освіти»,
яка відбудеться 17-18 квітня 2019 року
Інформаційний лист...
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
“Каркасні антропогенні ландшафти: теоретичні та прикладні аспекти”,

що відбудеться 24-25 квітня 2019 року в Вінницькому державному
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського
Інформаційний лист...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
«Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності»

(з міжнародною участю), що відбудеться 15-16 травня 2019 року
Інформаційний лист...

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у
ІІІ Всеукраїнській веб-конференції
«Теорія і практика смарт-навчання у професійній освіті»,
що проводитиметься 22 травня 2019 року.
Інформаційний лист...
26-27 вересня 2019 р.
ХХХ Вінницька Всеукраїнська
Наукова історико-краєзнавча конференція
«Вінничина: минуле та сьогодення»
Присвячена 100-річчу національної революції
Інформаційний лист...
VІI Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів
«Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»
22-23 жовтня 2019 року
Інформаційний лист...