Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

18-19 жовтня 2018 року у Вінницькому державному педагогічному університеті
імені Михайла Коцюбинського відбудеться VІ Всеукраїнська наукова конференція із серії
«ХХ століття: від модерності до традиції» на тему: «Постать Миколи Євшана в контексті
розвитку українського модернізму.
Інформаційний лист...
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку», яка відбудеться
25 жовтня 2018 р. на факультеті філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця).
Програма конференції передбачає пленарне засідання та роботу в секціях.
Інформаційний лист...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін»
30-31 жовтня 2018 року
Інформаційний лист...
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській дистанційній науково-практичній конференції
"Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій середньої школи: теорія, досвід, проблеми",
яка відбудеться 30 жовтня 2018 р.
Інформаційний лист...
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
з міжнародною участю
«Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія
особистісного зростання дитини
з особливими освітніми потребами»

(Друга школа технологій інклюзивної освіти),
яка відбудеться 8-9 листопада 2018 року
Інформаційний лист...
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі
VI Всеукрїнської конференції молодих учених і студентів
"Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень"
20-21 листопада 2018 року
Інформаційний лист...
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ»
(VIІ школа методичного досвіду)
21-22 листопада 2018 року
Інформаційний лист...
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції
«Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов
у сучасному мультилінгвальному просторі»,
яка відбудеться 22 листопада 2018 року
Інформаційний лист...
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі
VI Всеукрїнської конференції молодих учених і студентів
"Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень"
20-21 листопада 2018 року
Інформаційний лист...
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній
конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених
«Графічна підготовка як складова професійної освіти
вчителя трудового навчання і технологій»,

яка відбудеться 28 листопада 2018 р. на факультеті
математики, фізики і технологій Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Інформаційний лист...