Facebook Youtube

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

4-5 квітня 2019 р. у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського відбудеться
V Всеукраїнський науково-теоретичний семінар на тему
«Образ радянського: конструкція, міфологія, візуальні рамки»

з циклу «Повсякденність: візії та смисли».
Інформаційний лист...
11-12 квітня 2019 р. відбудеться
VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
«Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи»
Інформаційний лист...
Звітна науково-практична конференція молодих учених і студентів
Навчально-наукового інституту педагогіки, психології,
підготовки фахівців вищої кваліфікації
«Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»
16-17 квітня 2019 року
Інформаційний лист...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції
«Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в
контексті наступності дошкільної та початкової освіти»,
яка відбудеться 17-18 квітня 2019 року
Інформаційний лист...
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
“Каркасні антропогенні ландшафти: теоретичні та прикладні аспекти”,

що відбудеться 24-25 квітня 2019 року в Вінницькому державному
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського
Інформаційний лист...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
«Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності»

(з міжнародною участю), що відбудеться 15-16 травня 2019 року
Інформаційний лист...
26-27 вересня 2019 р.
ХХХ Вінницька Всеукраїнська
Наукова історико-краєзнавча конференція
"Вінничина: минуле та сьогодення"
Присвячена 100-річчу національної революції
Інформаційний лист...