Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
«Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності»
14 травня 2019 року буде проведена лекція-семінар директором
Інституту математики університету імені Яна Кохановського (м. Кельце, Польща),
професором Гжегожем Лисаком
Інформаційний лист...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
«Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності»

(з міжнародною участю), що відбудеться 15-16 травня 2019 року
Інформаційний лист...

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у
ІІІ Всеукраїнській веб-конференції
«Теорія і практика смарт-навчання у професійній освіті»,
що проводитиметься 22 травня 2019 року.
Інформаційний лист...
26-27 вересня 2019 р.
ХХХ Вінницька Всеукраїнська
Наукова історико-краєзнавча конференція
«Вінничина: минуле та сьогодення»
Присвячена 100-річчу національної революції
Інформаційний лист...
VІI Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів
«Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»
22-23 жовтня 2019 року
Інформаційний лист...