Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
«Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя»
29-30 листопада 2018 року
Інформаційний лист...
Запрошуємо до участі в
XVІ міжнародній студентській Інтернет-конференції
«МОВА, ОСВІТА, КУЛЬТУРА: Інтеграційні тенденції в сучасному світі»
4 грудня 2018 р
Інформаційний лист...
4-5 квітня 2019 р. у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського відбудеться
V Всеукраїнський науково-теоретичний семінар на тему
«Образ радянського: конструкція, міфологія, візуальні рамки»

з циклу «Повсякденність: візії та смисли».
Інформаційний лист...
Звітна науково-практична конференція молодих учених і студентів
Навчально-наукового інституту педагогіки, психології,
підготовки фахівців вищої кваліфікації
«Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»
16-17 квітня 2019 року
Інформаційний лист...
26-27 вересня 2019 р.
ХХХ Вінницька Всеукраїнська
Наукова історико-краєзнавча конференція
"Вінничина: минуле та сьогодення"
Присвячена 100-річчу національної революції
Інформаційний лист...