Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.


VI обласний історико-краєзнавчий конкурс
«Вінниччина: славетні та визначні сторінки минулого»

Конкурсні роботи подаються до 28 лютого 2020 року за адресою: konf.fiep@ukr.net, Факультет історії, права і публічного управління, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21100.

Інформаційний лист
«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»,
що відбудеться 18-20 травня 2020 року у
Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського
Реєстраційна форма для участі у конференції
Інформаційний лист