Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Всеукраїнській науково-практичній конференції
з міжнародною участю молодих учених та студентів
«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ТА ОСВІТА:
ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ»

яка відбудеться 20-21 листопада 2019 року
Інформаційний лист
IV Міжнародна науково-практична конференція
«Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична цінність»

26-30 листопада 2019 р., Новий Сонч, Польща
Інформаційний лист    Програма стажування
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін»
27-28 листопада 2019 року
Інформаційний лист
ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
«Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя»
28-29 листопада 2019 року
Інформаційний лист
ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами»
(Третя школа технологій інклюзивної освіти),
яка відбудеться 28-29 листопада 2019 року
Інформаційний лист