Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Від імені Оргкомітету мусимо повідомити Вас, що через продовження карантину нам, на жаль, не вдасться провести семінар 14-15 травня 2020 р., на що ми сподівались в середині березня 2020 р. Маємо надію здійснити нашу роботу у жовтні 2020 р.

Маємо надію здійснити нашу роботу у жовтні 2020 р.

Інформаційний лист
Факультет іноземних мов Вінницького держаного педагогічного університету
імені М.Коцюбинського запрошує взяти участь у щорічній науковій конференції
викладачів та студентів факультету іноземних мов
«Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання
іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі»,

яка відбудеться 23 квітня 2020 року
Інформаційний лист
24-25 вересня 2020 р. на базі Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського відбудеться
ХХXІ Вінницька Всеукраїнська
наукова історико-краєзнавча конференція
«Вінниччина: минуле та сьогодення»
Присвячена 30-річчу з дня проголошення
декларації про державний сувернітет України.
Інформаційний лист
Інформують, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р.
«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»
ХV міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»,
що мала відбутися 18-20 травня 2020 року,
переноситься на осінь 2020 р.
(про терміни проведення конференції буде повідомлено додатково).
Інформаційний лист