Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

XIV Міжнародна науково-практична конференція
"Сучасні інформаційні технології на інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми"
Техно Проф Інформ 15-17 травня 2018 року
Інформаційний лист...

Факультет іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського запрошує Вас взяти участь у науковій Інтернет-конференції
"Сучасні проблеми лінгвістики, летературознавства
та методики викладання мови і літератури"
,
Яка відбудеться 14 грудня 2017 року.
Інформаційний лист...

Запрошуємо Вас взяти учать у роботі 6-ї Міжнародної науково-практичної конференції
"Структурна релаксація в твердих тілах",
яка відбудеться у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського 22-24 травня 2018 року
Інформаційний лист...