ПЕРСОНАЛЬНІ СТОРІНКИ

Гуревич Роман Семенович

Учений у галузі педагогіки, теорії і методики професійної освіти, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Директор Інституту магістратури, аспірантури, докторантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Доктор педагогічних наук, професор, Дійсний член (академік) НАПН України, академік АНВО України.

Роман Семенович створив наукову школу – підготував чотирьох докторів наук (М. М. Козяр, В. А. Петрук, А. М. Коломієць, О. М. Гомонюк) і 56 кандидатів наук, серед яких директори навчальних закладів, викладачі та вчителі, представники силових структур тощо.

Є заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 13.00.01 – загальна педагогіка та її історія і 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Член докторської спеціалізованої вченої ради в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України.

Р. С. Гуревич – член колегії управління освіти Вінницької обласної державної адміністрації, член ученої ради Вінницького державного педагогічного університету, голова ученої ради Навчально наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Упродовж 20 років керував експериментальним педагогічним майданчиком з проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес у Державному професійно-технічному навчальному закладі "Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище", спільною науково-дослідною лабораторією з інформаційних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України і Вінницького державного педагогічного університету. Нині є керівником науково-дослідної лабораторії з проблеми використання інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського й Інституту цифровізації освіти НАПН України.

Google Scholar

Коломієць Алла Миколаївна

Посада проректор з наукової роботи. доктор педагогічних наук, професор. професор кафедри педагогіки і професійної освіти

З 1992 року працює викладачем математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 1997 році захистила дисертацію „Взаємодія дислокацій з точковими та більш потужними локальними дефектами і її вплив на рух дислокацій в кристалах кремнію” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а в 2008 р – дисертацію „Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутніх учителів початкових класів” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук в Інституті педагогічної освіти та освіти дорослих (м. Київ).

З 2004 року є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради ВДПУ із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Під керівництвом А. М. Коломієць захистились 12 кандидатів педагогічних наук.

З 2011 р. по 2016 р. – завідувач кафедри математики та методики навчання математики (математики та інформатики) ВДПУ.

Автор понад 180 публікацій з проблем природничо-математичної освіти, професійної підготовки вчителя, інформатизації навчання, інформаційної культури особистості.

Нагороджена знаком „Відмінник освіти” (2004), медаллю К. Д. Ушинського (2012).

ORCID ID

Researcher ID

Scopus

Google Scholar

Ковтонюк Мар'яна Михайлівна

Посада: завідувач кафедри математики та інформатики.

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук

Основні напрямки наукових досліджень: Асимптотичні методи в диференціальних рівняннях, проблеми фахової підготовки вчителя математики та формування загальнопрофесійних компетентностей майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Асимптотичні формули для розв’язків нескінченних систем лінійних диференціальних рівнянь», докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні засади фундаменталізації загальнопрофесійної підготовки майбутнього учителя математики».

Основні публікації:Опублікувала понад 130 наукових праць, з них одна монографія, два навчально-методичних посібники, два навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України, 8 навчальних посібників, понад 8 робочих зошитів студента, більше 35 публікацій у провідних фахових виданнях України та зарубіжжя. Взяла участь у роботі понад 32 конференцій різного рівня. Керує науково-дослідною та навчально-дослідницькою діяльністю студентів на рівні курсових та дипломних робіт, а також дисертаційними дослідженнями двох аспірантів за спеціальністю – 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Під її керівництвом захищено дві кандидатських дисертації. Ковтонюк М.М. є керівником проблемної групи, студенти якої беруть участь у Всеукраїнських та регіональних наукових конференціях, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Двоє студентів (Комарівський В’ячеслав і Войтовик Святослав) під керівництвом Ковтонюк М.М. стали переможцями у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація» (дипломи другого ступеня, 2011 рік).

Викладає: математичний аналіз, функціональний аналіз, комплексний аналіз, диференціальні рівняння.

Шевченко Людмила Станіславівна

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук, професор

Основні публікації: Систематично здійснює науково-дослідну роботу, має 123 опублікованих праці, з них 46 – у фахових виданнях, 24 – у закордонних виданнях, 5 монографій, 2 статті у виданнях, що індексуються наукометричними базами WoS.

Викладає: інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях, методи та засоби наукових досліджень в інноваційних комп'ютерних технологіях, методика викладання інформатики та інформаційних технологій, комп'ютерне документознавство, педагогічні технології в освітньому процесі.

Персональна сторінка