КЕРІВНИЦТВО УНІВЕРСИТЕТУ

Лазаренко Наталія Іванівна народилася 11 травня 1962 року у м. Вінниця.

Навчалася у ЗОШ № 11. У 1983 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського з дипломом з відзнакою. У 1983-1985 рр. працювала вчителем початкових класів у ЗОШ № 22 м. Вінниці.

З 1985 р. працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. За час роботи в університеті виконувала обов‘язки заступника декана з виховної роботи, заступника декана з навчальної роботи, з 2004 року - декан факультету.

У 1993 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика викладання (українська мова). У 1999 році присвоєно вчене звання доцента.

Починаючи з 2007 року працює на посаді декана-директора інституту педагогіки, психології і мистецтв. У вересні 2015 року обрана ректором Вінницького державного педагогічного університет імені Михайла Коцюбинського.

• Огляд документації та кореспонденції – з 9.00 год. до 11.00 год.

• Науково-педагогічна робота - з 14.00 год. до 17.30 год.

• Прийом відвідувачів з особистих питань щовівторка - з 14.00 год. до 17.00 год.

Гусєв Сергій Олексійович народився 27 лютого 1964 року у смт. Літині Вінницької області.

З 1981 по 1985 роки навчався на історичному факультеті Вінницького державного педагогічного інституту імені Миколи Островського. Працював учителем історії і суспільствознавства у Літинській СШ №1, проходив дійсну військову службу.

З 1987 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на посадах асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри української та зарубіжної культури (1995-2005), декана факультету музичного мистецтва (2005-2010).

З 2010 року по теперішній час - проректор, перший проректор з науково-педагогічної роботи.

У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Трипільська культура Середнього Побужжя рубежу IV—III тис. до н.е.». Автор понад 100 наукових робіт з археології та давньої історії і культури, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

• Прийом керівників усіх підрозділів щоденно – з 12.00 год. до 13.00 год.

• Прийом викладачів і співробітників вівторок, четвер – з 14.00 год. до 15.00 год.

• Прийом студентів та інших відвідувачів вівторок, четвер - з 15.00 год. до 16.00 год.

Коломієць Алла Миколаївна народилась 24 березня 1964 року.

Закінчила в 1985 році з відзнакою фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту за спеціальністю „вчитель математики і фізики”.

Упродовж майже 10 років працювала вчителем математики, фізики та інформатики в школах №13 та №32 м. Вінниця у класах з поглибленим вивченням математики і фізики.

З 1992 року працює викладачем математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 1997 році захистила дисертацію „Взаємодія дислокацій з точковими та більш потужними локальними дефектами і її вплив на рух дислокацій в кристалах кремнію” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а в 2008 р – дисертацію „Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутніх учителів початкових класів” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук в Інституті педагогічної освіти та освіти дорослих (м. Київ).

З 2004 року є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради ВДПУ із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Під керівництвом А. М. Коломієць захистились 12 кандидатів педагогічних наук.

З 2011 р. по 2016 р. – завідувач кафедри математики та методики навчання математики (математики та інформатики) ВДПУ.

Автор понад 180 публікацій з проблем природничо-математичної освіти, професійної підготовки вчителя, інформатизації навчання, інформаційної культури особистості.

Нагороджена знаком „Відмінник освіти” (2004), медаллю К. Д. Ушинського (2012).

• Прийом керівників усіх підрозділів середа – з 11.00 год. до 13.00 год.

• Прийом викладачів і співробітників вівторок, четвер – з 14.30 год. до 16.00 год.

• Прийом студентів та інших відвідувачів вівторок, четвер – з 16.00 год. до 17.00 год.

Бровчак Людмила Сидорівна народилась 18 березня 1962 року.

У 1981 році закінчила Вінницьке музичне училище за класом фортепіано, а в 2000 році – з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.

З 1983 року по серпень 2003 року пройшла професійний шлях від керівника гуртка до заступника директора в загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів №20 та №9 м. Вінниці.

З вересня 2003 року – начальник відділу виховної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Переможець обласного конкурсу «Виховник року 2000».

З 2016 року працювала на посаді завідувача кафедри мистецьких дисциплін, дошкільної та початкової освіти.

З жовтня 2017 року – проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань.

Кандидат педагогічних наук, доцент. Основні результати дослідження відображені в 68 публікаціях.

• Прийом керівників усіх підрозділів середа – з 11.00 год. до 13.00 год.

• Прийом викладачів і співробітників вівторок, четвер – з 14.30 год. до 16.00 год.

• Прийом студентів та інших відвідувачів вівторок, четвер – з 16.00 год. до 17.00 год.

Загородній Сергій Петрович народився 18 січня 1969 року в м.Миронівка Київської області.

З 1987 по 1992 роки навчався у Богуславському педагогічному училищі та проходив дійсну військову службу.

З 1992 по 1997 рік студент природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного інституту імені Миколи Островського. Працював учителем біології приватної школи "АІСТ".

З 1998 року на адміністративних та керівних посадах: заступник директора школи №30 ім. Тараса Шевченка (1998-2003), директор середньої загальноосвітньої школи №12 м.Вінниці (2003-2013), директор комунального закладу "ЗШ І-ІІІ ступенів №4 ім. Д.І.Менделєєва ВМР" (2013-2020).

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Розвиток у керівників загальноосвітніх навчальних закладів інноваційної компетентності у системі післядипломної освіти".

З 2018 року викладач кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

З 2020 року проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних питань.

o Прийом керівників усіх підрозділів середа - з 11.00 год. до 13.00 год.

o Прийом викладачів і співробітників вівторок, четвер - з 14.30 год. до 16.00 год.

o Прийом студентів та інших відвідувачів понеділок, середа - з 16.00 год. до 17.00 год.