Fb Fb Fb

Рік заснування - 1912.

Навчальний заклад ІV рівня акредитації.

Витяг ВО №00252-025201 від 20.03.2017 № 58-л.


Мова освітнього процесу: Українська.

Сьогодні Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського завдяки високій якості та сучасним методам освітьої діяльності,висококваліфікованому професорсько-викладацькому складу та великому вибору і постійному оновленню освітніх програм посідає одне з провідних місць серед вищих навчальних закладів України.

Нині в університеті навчається близько 6000 студентів за 38 спеціальностями.

У складі університету - 1 інститутут, 9 факультетів, на яких працює 426 викладачів, із них - 69 докторів наук, в тому числі один дійсний член (Академік) НАПН України та чотири академіка АН вищої освіти України, 288 кандидатів наук, 1 Народний артист України, 4 Заслужені артисти, 18 - Заслужені працівники освіти і культури України, Заслужений юрист Ураїни, Заслужений діяч наук, Заслужений діяч мистецтва, 2 Заслужені тренери, 44 Відмінники освіти. Такий науково-педагогічний потенціал забезпечує конкурентоспроможність закладу на ринку освітянських послуг.


Освітні програми, навчальні плани і програми університету - гнучкі та інтенсивні - враховують всі стандарти вищої педагогічної освіти. Вони забезпечують фундаментальну фахову підготовку за ступенями вищої освіти бакалавра, магістра, доктора філософії. Усі дисципліни, передбачені в освітніх програмах, забезпечені необхідною навчальною і навчально-методичною літературою. Освітні програми орієнтовані на забезпечення підготовки фахівців із широким спектром знань, професійно мобільних, здатних до швидкої адаптації у галузях ринкової інфраструктури.

Здобувачі вищої освіти мають змогу слухати лекції провідних вчених, авторів фундаментальних наукових досліджень - викладачів нашого та інших університетів, що сприяє інтеграції з провідними закладами освіти України.

За високі навчальні, наукові здобутки, активну громадську роботу студенти університету отримують іменні стипендії: Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Облдержадміністрації, А. Макаренка, Т. Шевченка, В. Сухомлинського, М. Стельмаха, М. Коцюбинського, М. Грушевського, М. Леонтовича, Л. Українки, Вченої ради університету.

Випускники університету працюють в різних регіонах України і зарубіжжя. У їхньому числі сотні заслужених вчителів, відмінників народної освіти. Серед випускників - відомі письменники, діячі науки і культури. Чимало випускників університету захистили кандидатські та докторські дисертації і працюють у закладах вищої освіти і науково-дослідних установах. Нині у складі викладачів Вінницького педуніверситету понад 150 його випускників.


Акт узгодження переліку спеціальностей

Інформація про додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)

Витяг з Эдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти


Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015р. №193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського гранична вартість виготовлення документа про вищу освіту державного зразка не перевищуватиме двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 гривні).


Ліцензії


Графіки освітнього процесу


Результати оцінювання


Положення


Популяризаця природничих наук та математики