Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.


Склад вченої ради університету

План роботи вченої ради університету (на 2019-2020 навч. рік)

Положення про вчену раду університету

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

Ухвала Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (19.02.2020 р.)

Аналіз якості навчання здобувачів вищої освіти за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року