Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

24.11.2011 р.


Мистецтво відображає навколишній світ яскраво і різнобічно. В художньо-естетичному вихованні особистості воно виконує специфічну функцію. 24 листопада о 15.00. в лабораторії декоративно-ужиткового мистецтва (навчальні майстерні) відбувся перегляд робіт з малюнку та живопису студентів групи 2А3 напряму підготовки «Технологічна освіта». Студенти групи представили для оцінювання графічні та живописні роботи, котрі вони виконали згідно навчальної програми за першим модулем з дисципліни «Малюнок та живопис».

Перегляд для студента та викладача, а особливо для художника, - це значне емоційне дійство, адже це виставка, можливо, для когось перша, це звіт про пророблену роботу, це значне хвилювання: як оцінять, які помилки, на що звернути увагу у подальшій роботі.

Цього разу студенти продемонстрували уявлення про ознаки предметного світу, вміння виразити їх у графічній та живописній формах на площині паперу, тобто перетворити предметний світ та його художнє сприйняття як образа способом зображення. У цьому їм допомагає творчий педагог, доцент Бойчук Віталій Миколайович, якому притаманні риси високої духовності, креативності, інтелігентності та інноваційності, котрий присвячує «своє життя плеканню золотих рук». За результатами перегляду найвище були оцінені роботи студентів: Папернюк Тетяни, Кононова Дениса, Віхренко Галини, Горбенко Інни.

Текст - Ольга Пінаєва

Фото - Михайло Махоцький