Головна
Оголошення
Новини, події
Вступ 2016
Історія
Керівництво
Загальне
Освіта
Положення
Інститути
Студентство
Сonferences
Наукова робота
Аспірантура
Міжнародні зв'язки
Публікації
Бібліотека
ST-gazeta
Дистанційна освіта
Статистика
Контакти
спільнота
Останні події
переглядів: 5193795

Списки вступників, рекомендованих до зарахування


Списки вступників, зарахованих на навчання


УВАГА

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського оголошує ДОДАТКОВИЙ НАБІР для вступу на ОС магістра та ОКР спеціаліста за усіма спеціальностями в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Прийом заяв та документів: 22 серпня – 5 вересня. За детальною інформацією звертайтесь до Приймальної комісії: (0432) 27 58 46; 068 859 31 51.


Від хлібного лану до освітянської ниви, від турботи про хліб насущний до вершин знань і духовності – такий шлях ще в сиву давнину обрали наші предки, ним ось уже сотню літ йде один з найбільших вищих навчальних закладів подільського регіону – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Свою історію він розпочав у 1912 році з невеликого учительського інституту з трирічним терміном навчання, контингент студентів якого не перевищував 100 осіб. Нині тут здійснюється підготовка вчительських кадрів за денною та заочною формами навчання з 28 спеціальностей, які охоплюють практично усі шкільні предмети.

Контингент студентів станом на січень 2016 року становив близько 5000 осіб за денною та за заочною формами навчання. Великий конкурс під час вступної кампанії свідчить про престиж педагогічного ВНЗ.

В університеті функціонують шість інститутів: інститут філології й журналістики, інститут математики, фізики і технологічної освіти; інститут фізичного виховання та спорту; інститут історії, етнології і права; інститут педагогіки, психології і мистецтв; інститут магістратури, аспірантури і докторантури, а також два факультети: природничо-географічний факультет та факультет іноземних мов.

Вінницький державний педагогічний університет

Навчально-виховний процес забезпечують 27 кафедр, на яких працює понад 420 викладачів, із них понад 300 мають наукові ступені та (або) вчені звання. Серед викладачів ВДПУ один член-кореспондент НАПН України, один академік АН вищої освіти України, три Заслужених працівники освіти України, Заслужений працівник вищої школи України, два Заслужених вчителі України, п’ять Заслужених працівників культури України, Народний артист України, п’ять Заслужених артистів України, Заслужений тренер України, два Заслужених діячі мистецтв України. У колективі панує творчий дружній мікроклімат.

При університеті ефективно функціонують аспірантура і докторантура, діє спеціалізована рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти.

Науково-дослідна робота проводиться з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки. Викладачі є авторами сучасних підручників, навчально-методичних посібників. П’ять збірників наукових праць різного профілю включені ВАК України до переліку видань, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних досліджень.

На базі університету щороку проводяться міжнародні, всеукраїнські, міжвузівські, обласні науково-практичні конференції та семінари.

Підтримуються наукові зв’язки з 70 вищими навчальними закладами України. Кафедри встановили творчі зв’язки з ВНЗ і провідними науковими центрами понад 20 країн світу.

Джерелом мудрості та знань є університетська бібліотека, книжковий фонд якої нараховує понад півмільйона примірників навчально-методичної, наукової і художньої літератури, періодичних видань. До послуг читачів 2 абонементи та 6 читальних залів, у тому числі 2 електронних.У вільний від навчання час студенти мають змогу не лише самостійно оволодівати знаннями, а й розвивати свої захоплення. В університеті діє майже 140 добровільних студентських об’єднань, гуртків, секцій, клубів. Шість художніх колективів носять звання «народний». Щорічно у ВНЗ проводиться понад сто загальноуніверситетських культурно-виховних та розважальних заходів: літературно-музичні вечори, фестивалі художньої самодіяльності, музичні концерти, конкурси КВК, «Козацькі розваги» та «Красуня університету». Функціонує газета «Педагог», студентське радіо «Юнітон».

Велику наукову, виховну і просвітницьку діяльність проводить лабораторія з етнології Поділля.

У навчальному закладі започатковано чимало нових традицій: посвята в першокурсники, щорічні зустрічі викладачів і студентів із керівництвом ВНЗ, проведення масових заходів на так званій фонтанній площі. З метою відзначення кращих викладачів та студентів, які мають значні здобутки у науково-педагогічній діяльності та навчанні, започатковано присвоєння звання «Почесний працівник ВДПУ» та нагородження ректорською відзнакою «Кращий студент ВДПУ».

Педуніверситет має 4 гуртожитки на 1835 місць.

У 2012 році до 100-річного ювілею навчального закладу був урочисто введений в дію музейно-просвітницький центр ВДПУ, у якому організовано експозиції трьох музеїв: музею історії університету, музею Михайла Коцюбинського та музею етнології Поділля; тут функціонують конференц-зала та виставкові площі.

Протягом останніх років у конкурсі «Софія Київська» педуніверситет входив до складу п’ятірки кращих педагогічних вищих закладів освіти України. 24 серпня 2003 року Міжнародний Академічний Рейтинг популярності та якості «Золота Фортуна» нагородив Вінницький державний педагогічний університет срібною медаллю «Незалежність України» в номінації «За вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих кадрів для народної освіти України».

Одна з малих планет Сонячної системи, що має номер 13904, носить назву Вінницького державного педуніверситету.

За 100 років свого функціонування Вінницький вищий педагогічний навчальний пройшов шлях від невеликого учительського інституту до одного з провідних вищих навчальних закладів України ІV рівня акредитації. Найбільша ж його гордість – це понад шістдесят тисяч випускників. Чимало з них стали талановитими науковцями, знаними не лише у нашій державі, а й далеко за її межами, справжніми майстрами педагогічної справи, відомими діячами державотворення, літератури, культури, мистецтва.

Серед завдань, які держава поставила перед сучасною освітою, важливе місце належить відродженню й розбудові національної системи освіти як найважливішої ланки виховання освіченої, творчої особистості, становленню її фізичного і морального здоров’я, забезпеченню пріоритетності розвитку людини, відтворенню й трансляції культури і духовності в усій різноманітності вітчизняних та світових зразків. Саме на це зорієнтований Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського – подільський центр сучасної педагогічної освіти і науки, який успішного втілює напрацьовані досягнення європейського Болонського процесу, підвищує ефективність багатої традиціями власної наукової школи і з оптимізмом дивиться в майбутнє.

Вінницький педуніверситет завжди радий добрим гостям!


При використанні матеріалів, посилання на сайт ВДПУ та зазначення авторства обов'язкові