Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Міжнародна науково-практична конференція
«Украхна і Польша: історичне сусідство»

17-18.05.2012 р.

Організатор: Інститут історії, етнології і правознавства

Web-сторінка редагується ...


Текст – Анатолій Войнаровський

Фоторепортаж – Ігор Дорохов


За результатами конференції видано збірник наукових праць.