Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.


Упродовж липня проходить археологічна практика студентів-істориків Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Розкопки відбуваються на території литовського городища, що знаходиться неподалік від Староміського мосту по вул. Оводова. За літописними даними, саме тут знаходився перший Вінницький замок давньоруського періоду, відбудований литовськими князями Коріатовичами після звільнення Поділля від ординського панування. Археологічну експедицію очолює старший науковий співробітник Інституту археології НАН України Лариса Виногродська. Керівниками практики є доценти інституту історії, етнології і права Анатолій Войнаровський, Юрій Степанчук та Віктор Косаківський.
Під час розкопок знайдено фрагменти кераміки трипільської, давньоруської культури, періоду пізнього середньовіччя, нумізматичні пам’ятки, зокрема монети Ганзейського торгівельного союзу.

Значна частина артефактів належить до давньоруського періоду, що дає підстави стверджувати про наявність поселення міського типу кінця ХІІІ – першої половини ХIV століття.
Сьогодні на розкопі побували ректор університету Наталія Лазаренко та декан-директор інституту історії, етнології і права Юрій Зінько, аби ознайомитись із ходом проведення археологічної практики та умовами праці студентів. Керівник експедиції Лариса Виногродська доповіла про віднайдений археологічний матеріал.Репортаж Ірини Федорчук

переглядів: 1