Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

24.05.2016 р.


Викладачі кафедри дошкільної та початкової освіти - професор Тарасенко Г.С. та доцент Деркач О.О. - взяли участь у Міжнародній науковій конференції «Зміни систем освіти в Азії та в Європі на зламі XX і XXI століття», яка відбулася 24 - 25 травня 2016 року у польському місті Торунь на базі Ягелонського колегіуму – Вищої Торунської школи. Із цим навчальним закладом у листопаді 2015 року наш університет підписав угоду про наукову співпрацю. Конференція проходила під патронатом Міністерства народної освіти Польщі і відкрилася виступом Міністра Анни Залевської.
Наукове обговорення відбулося в контексті обміну рефлексіями в таких напрямах, як парадигмальні та структурно-організаційні зміни систем освіти, моделей виховання на зламі XX-XXI століть. Порівнювалися концепції навчання і виховання учнівської молоді країн Європи й Азії, зміни в системі підготовки і перепідготовки вчителів, способи фінансування освіти на рівні участі держави та ролі самоврядування.
У конференції взяли участь науковці Польщі, України, Білорусі, Росії, Литви, Киргизстану, Китаю та інших країн. Найбільшою була делегація з КНР, яка складалася з чисельної групи викладачів і студентів Хубейського університету (Ухань). Відбулось урочисте відкриття Центру Конфуція на базі Ягелонського колегіуму – Вищої Торунської школи. Спілкування з учасниками зарубіжних делегацій відкрило перспективи подальшого розвитку наукової співпраці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з вищими навчальними закладами Європи й Азії.
Репортаж Ірини Федорчук

переглядів: 1