Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

27.04.2016 р.

Ректор педуніверситету, канд. пед. наук, доц. Лазаренко Н.І. представила членам Вченої ради для погодження кандидатуру кандидата педагогічних наук. доцента ЛЕНІВ Зоряни Павлівни щодо призначення на посаду проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних питань. На підтримку кандидатури Ленів З.П. виступили вчений секретар, доц. Лапшина І.М., завідувач кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук, проф. Акімова О.В., які зазначили актуальність для навчального закладу фахівця із інклюзивної освіти спеціальності 13.00.03 „Корекційна педагогіка”, наявність організаторського й управлінського досвіду у претендента, яка була членом робочої групи Міністерства освіти і науки з розробки Концепції неперервної педагогічної освіти (2011р.), Концепції інклюзивної освіти (2010р.), учасником Парламентських слухань Верховної Ради України з питань освіти (2012р.), освіти дітей з особливими потребами (2014р.), є співавтором навчального посібника з грифом МОН України „Основи інклюзивної освіти” для студентів вищих педагогічних закладів освіти; пройшла стажування в навчальних закладах Канади, Польщі; працює над докторським дослідженням з проблеми інклюзивної освіти. Кандидатура Ленів З.П. погоджена з Радою студентського самоврядування університету.

Вчена рада педуніверситету підтримала кандидатуру кандидата педагогічних наук, доцента ЛЕНІВ Зоряни Павлівни для призначення на посаду проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних питань.
Заст. голови комісії Вченої ради університету кандидат технічних наук, доц. Гаркушевський В.С. оголосив результати роботи комісії у складі проф. Зінька Ю.А., доц. Гаркушевського В.С., доц. Вишиваної Н.В. і представив інформацію про співпрацю колективу Інституту педагогіки, психології і мистецтв з вітчизняними та зарубіжними науковими установами і навчальними закладами.

Голова Вченої ради університету, канд. пед. наук, доц. Лазаренко Н.І. наголосила не першочерговості посилення співпраці університету із науковими і освітніми установами України і зарубіжжя, оскільки це надзвичайно важливе для функціонування університету в сучасних умовах. Реальна співпраця налагоджується, розширюється географія наших наукових партнерів – навчальні й наукові заклади України та інших країн. Слід подякувати завідувачам кафедр, які ініціюють широкі зв’язки з університетами Білорусі, Молдови, Польщі, Словаччини, Литви, Румунії, Франції, Великої Британії, США. Це різні форми наукової співпраці – спільні дослідження, публікації, стажування, обмін студентами. Важливою перспективою залишається дозвід на отримання випускниками нашого закладу подвійних дипломів. Ми, на жаль, за попереднього керівництва упустили шанс підписати угоду із закладами Польщі щодо подвійних дипломів. Тепер би не хвилювалися, що абітурієнти їдуть до Польщі, а не до нас. Треба робити рішучі кроки до європейської інтеграції. Ректорат намається підтримати творчі ініціативи наших викладачів і щодо закордонних відряджень, і щодо публікацій в авторитетних виданнях Європи, і щодо організації обміну викладачами і студентами. ...


Зразки власних документів про освіту


детальніше ...


Голова Вченої ради, доцент Лазаренко Н.І.

Вчений секретар, доцент Лапшина І.М.

переглядів: 1